Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Oratie prof.dr. Bert Schoonbeek: Het spel om de prijs [8 april]

02 april 2014

Wanneer: di 08-04-2014
Aanvang: 16:15
Waar: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Schoonbeek
Schoonbeek

In de economie komen we veel situaties tegen waarbij strategische interactie bestaat tussen economische agenten, zoals bedrijven en consumenten. Elke agent houdt dan bij het nemen van zijn eigen beslissing rekening met het feit dat de andere agenten ook beslissingen nemen en vice versa. In zijn oratie gaat prof.dr. Bert Schoonbeek in op het vakgebied van de speltheorie, dat wiskundige concepten, modellen en methoden ontwikkelt waarmee deze gevallen kunnen worden beschreven en onderzocht. De speltheorie is zeer geschikt om de logische gevolgen van het gedrag van de agenten te analyseren. In zijn oratie bespreekt Schoonbeek het belang van de speltheorie voor de economische wetenschappen. Het vakgebied heeft een grote invloed op onder andere de moderne micro-economie.

De toepassing van de speltheorie wordt geïllustreerd aan de hand van twee typen voorbeelden. Eerst wordt de strategische interactie besproken die plaatsvindt op een markt waar bedrijven een prijs moeten bepalen voor hun product. In het bijzonder wordt ingegaan op de situatie waarbij de bedrijven een kartel kunnen vormen terwijl gelijktijdig mededingingsautoriteiten instrumenten inzetten om kartels te destabiliseren. Vervolgens wordt stilgestaan bij vormen van strategische interactie die zich afspelen buiten een markt. Een voorbeeld wordt gegeven door bedrijven die lobbyen bij de overheid om het alleenrecht te krijgen op het uitoefenen van een winstgevende economische activiteit.

Zie ook: (FEB nieuws, 23 april 2013) Bert Schoonbeek benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Speltheorie

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws