Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Boeddhistische cyber-activiteiten

Religie in het moderne China
21 maart 2014

Waarom stimuleert de Chinese overheid het volgen van boeddhistische rituelen via internet? Maandag 24 maart geeft dr Stefania Travagnin in het Colloquium on Asian Religions een lezing over deze boeddhistische cyber-activiteiten.

Religion in China

In China stimuleert de overheid het gebruik van internet voor boeddhistische rituelen en meditaties omdat ze vindt dat oude, vaak gevaarlijke en achterhaalde gewoontes niet langer passen bij een beschaafd volk. Chinezen gebruiken internet intensief. De Republiek heeft een eigen Facebook en een eigen YouTube kanaal, en voor wie wil, en weet hoe het moet, zijn ook de westerse sites goed bereikbaar. Toch draait veel activiteit in Oost-Azië om het online uitvoeren van boeddhistische rituelen.

In het colloquium van 24 maart worden die online boeddhistische rituelen geplaatst in de context van de ideologie en de (verborgen) agenda van de Chinese Communistische Partij die deze cyber-activiteiten aanmoedigt. In ieder geval wordt het risico van een grote brand in een tempel enorm verkleind als mensen thuis hun wierook aansteken.

Stefania Travagnin

Toen haar professor haar voorstelde om voor haar master onderzoek te doen naar boeddhistische vrouwen in Taiwan hoefde de Italiaanse Stefania Travagnin niet lang na te denken: ze pakte haar boeken en verschanste zich zes maanden in het Taiwanese Fo Guang Shan klooster waar ze zich onderwierp aan de strenge rituelen van het boeddhisme. De vrouw die als jonge student van Chinese cultuur in meerdere boeddhistische kloosters woonde, heeft haar werkveld inmiddels uitgebreid van vrouwen in boeddhisme en kinderen in religieuze films naar de invloed van de Chinese partijpolitiek op het hedendaags boeddhisme.

Etensrituelen

Stefania Travagnin is een enorme bron van kennis over Oost- Aziatische religies. Ze zit vol anekdotes en verhalen over de tijd dat ze als student, eerst voor haar masters en daarna voor haar PhD, hele ochtenden en middagen in Taiwanese kloosterbibliotheken onderdook om boeddhistische teksten te onderzoeken. Ze heeft verhalen over etensrituelen, over de computerruimte, en over haar eigen meditatie-vaardigheden. Over hoe je een etenskommetje hoog tegen je borst vasthoudt waar je met metalen chopsticks rijst uit leert eten. En dat de hoogte van het kommetje, de rechte lichaamshouding en de blik-op-oneindig allemaal deel uit maken van het ritueel dat bij het ontbijt en de lunch hoort. Boeddhistisch niet-verbinden is zelfs terug te vinden in de manier waarop gegeten wordt.

Boeddhistische leermeester

Eén van haar favoriete kloosters in Taiwan vindt Stefania Travagnin het klooster van Tzu Chi, gerund door de boeddhistische non Chen Yen die door velen wordt vergeleken met Moeder Theresa en de Botthisatva van Compassie wordt genoemd. In navolging van Chen Yen studeerde Stefania daarna bij Yin Shun, de monnik die de boeddhistische Madhyamika stroming na 13 eeuwen onder het stof weghaalde. Tot zijn dood op 99-jarige leeftijd, keerde ze jaarlijks naar Yin Shun in Xinzhu terug om les van hem te krijgen.

Rosalind Franklin Fellow

Travagnin is sinds augustus 2013 Rosalind Franklin Fellow aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in Groningen. Ze onderzoekt onder meer hoe religie wordt waargenomen in verschillende culturen, en hoe je als wetenschapper de studie naar religies vorm kunt geven. In China viert men boeddhisme, taoïsme en confucianisme letterlijk naast elkaar. Mensen bidden ’s ochtends in de tempel van het ene geloof, en steken de straat over om zich te wenden tot een godheid van het andere geloof. Religies worden door elkaar heen gebruikt en lijken hun oude betekenis te hebben verloren. Voor de wetenschap een interessante gewaarwording. Travagnin spreekt daarom ook liever van religiosity dan van religion.

Als verse fellow zet Travagnin niet alleen haar onderzoek voort, maar greep ze ook de kans aan om een Centre for the Study of Religion and Culture in Asia op te richten, samen met antropoloog Peter Berger . In Groningen heeft Travagnin de inspirerende internationale omgeving binnen handbereik. Ze weet nu al dat ze hier met liefde nog jaren wil blijven.

Colloquium on Asian Religions

Buddhist cyber-activities and state-led nationalism: Interpreting contexts and modalities of online Buddhist ritual practice

  • Datum: Maandag 24 maart 2014
  • Tijd: 16.00 – 17.30
  • Locatie: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, zaal 253, Oude Boteringestraat 38 Groningen
  • Toegang: gratis
Laatst gewijzigd:19 juli 2022 14:55

Meer nieuws