Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek naar de koppeling tussen internationale kapitaalstromen, valutacrises en wisselkoersregimes [PhD Yanping Zhao, 6 februari]

04 februari 2014

De koppeling tussen internationale kapitaalstromen, valutacrises en wisselkoersregimes is van belang voor de mondiale financiële stabiliteit. Het promotieonderzoek van Yanping Zhao draagt daar, zowel methodologisch als empirisch, aan bij.

In haar proefschrift komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:

(1)       Is Chinees vluchtkapitaal gerelateerd aan ontwikkelingen in de vastgoed- en de aandelenmarkten, het renteverschil ten opzichte van de VS, de verwachte appreciatie van de wisselkoers en de Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)? Hangen deze relaties af van structurele hervormingen en nieuwe regelgeving en van de recente financiële crisis? Worden de resultaten beïnvloed door de keuze van een bepaalde maatstaf van vluchtkapitaal?

(2)       Welke factoren bepalen of een plotselinge ingrijpende vermindering van internationale kapitaalstromen wordt gevolgd door een valutacrisis of niet? Speelt de wisselkoers – en met name het wisselkoersregime – hierbij een rol?

(3)       Zijn leidende indicatoren van valutacrises verschillend in verschillende wisselkoersstelsels? Zo ja, welke indicatoren zijn bruikbaar bij verschillende wisselkoersstelsels?

(4)       Wat is de relatie tussen het toekomstige contante koers rendement van de renminbi en het agio op de termijnkoers? Geldt de “unbiased forward rate” hypothese in China? Wat is de invloed van de recente financiële crisis op deze relatie?


Yanping Zhao promoveert op 6 februari 2014 (14.30u) tot doctor in de economie en bedrijfskunde bij prof.dr. J. de Haan en prof.dr. L.J.R. Scholtens. De titel van het proefschrift is: Essays on international capital flows, currency crises and exchange rate regimes.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39
printView this page in: English

Meer nieuws