Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rijksuniversiteit Groningen biedt beste religieopleidingen van Nederland

Faculteit GGW behoudt keurmerk Topopleiding Keuzegids Universiteiten
20 november 2013

Volgens de Keuzegids Universiteiten 2014 biedt de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen de beste opleidingen op het gebied van religie in Nederland. De Groningse bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen zijn beide als excellent beoordeeld en mogen het predicaat ‘Topopleiding’ blijven gebruiken.

Vorig jaar eindigde Theologie aan de RUG nog net achter de Theologische Universiteit Apeldoorn, maar dit jaar mag zij zich echt de beste theologieopleiding van Nederland noemen. De redactie van de Keuzegids Universiteiten heeft dezelfde conclusie getrokken als de Elsevier Gids in september van dit jaar: voor Theologie en Religiewetenschappen moet je in Groningen zijn.

Keurmerk
Keurmerk

Theologie

‘Groningen heeft zich met name op inhoud en docentkwaliteit sterk verbeterd en mag nu de lijst aanvoeren. Het programma blijkt een grote stimulans voor de studenten en het niveau is hoog. Ten opzichte van de andere opleidingen Theologie is er aan de RUG veel aandacht voor wetenschappelijke vorming, dat bijvoorbeeld tot uiting komt in het aanleren van een kritische houding. Het contact tussen student en opleiding is ronduit uitmuntend,’ aldus de Keuzegids.

Religiewetenschappen

‘Bij Religiewetenschappen zien we een vergelijkbaar positief beeld. Ook hier scoort Groningen hoger of minstens net zo hoog als de anderen, met alle lof voor de docenten en de inhoud. De praktijkgerichtheid is bovendien dik in orde, wat bij de bredere religiestudies soms juist een probleem blijkt’, zo meldt de Keuzegids.

Topopleiding

De Keuzegids kent het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 76 punten of meer halen. In het hele land genieten 65 opleidingen deze eer. Zowel Theologie als Religiewetenschappen behaalde 88 punten. De beoordelingen in de gids worden opgesteld aan de hand van studentenoordelen, slagingspercentages en visitatierapporten. Hoe minder vrijblijvend het onderwijs en hoe directer het contact met de studenten, hoe beter de resultaten, concludeert de redactie van de Keuzegids.

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. Voor de masteropleidingen in hbo en wo bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt begin februari 2014.

Laatst gewijzigd:07 september 2023 12:31

Meer nieuws