Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap start Centre for the Study of Religion and Culture in Asia

Feestelijke opening tijdens eerste Colloquium on Asian Religions
13 november 2013
dr. Stefania Travagnin
dr. Stefania Travagnin

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap herbergt een nieuw onderzoekscentrum: het Centre for the Study of Religion and Culture in Asia . De feestelijke opening vindt plaats op 18 november tijdens de eerste editie van een serie colloquia over Aziatische religies. Het centrum bouwt voort op het succesvolle werk van het nu opgeheven Institute of Indian Studies. Dit instituut maakte sinds 1953 deel uit van de faculteit.

Met de oprichting van dit nieuwe centrum verschuift de focus van historische en taalkundige studie van het Hindoeisme naar interdisciplinair onderzoek naar religies, cultuur en geschiedenis van Azië. Het centrum gaat door middel van internationale samenwerking onderzoeksprojecten coördineren met een interdisciplinaire aanpak. Het wil bijdragen aan nieuwe theoretische kaders en onderzoeksmethodologieën binnen het onderzoeksveld.

Stefania Travagnin

Directeur van het nieuwe centrum is Rosalind Franklin Fellow dr. Stefania Travagnin . Sinds september 2013 is zij verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als hoogleraar Religion in Asia. Samen met Assistant Professor of Indian Religions and the Anthropology of Religion dr. Peter Berger , heeft zij het initiatief genomen tot oprichting van het nieuwe onderzoekscentrum. “Het centrum heeft als uitgangspunt dat alleen een constructieve dialoog en samenwerking tussen onderzoekers wetenschap kan bevorderen”, zegt Travagnin. “Het centrum zal de internationale zichtbaarheid van de faculteit versterken als een centrum van excellentie op het gebied van onderzoek naar religies, cultuur en geschiedenis van Azië. Door samen te werken met het Centre for East Asian Studies Groningen levert het centrum een belangrijke strategische bijdrage aan de verschillende Azië studies aan de universiteit.”

Onderzoeksactiviteiten

Het centrum coördineert vijf onderzoeksclusters. Verschillende onderzoekers aan andere instellingen in Europa, Noord-Amerika en Azië participeren in deze clusters. Dit geeft de universiteit de kans met internationaal gerenommeerde instituten samen te werken. Het eerste cluster, Religion, Culture and Society of Indian “Tribal” (Adivasi) Communities, is een multidisciplinair platform voor onderzoekers die zich bezighouden met Adivasi gemeenschappen. Het tweede cluster, History and Theory of the Anthropology of India, bestudeert de verschillende ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Het derde cluster Textual vs. Extra-Textual in East Asian Buddhism, richt zich op de wisselwerking en hiërarchie tussen teksten, visuele cultuur/media en rituelen. Het vierde cluster, Religion and the Media in East Asia , onderzoekt de vormen en gradaties van interactie tussen religie, gelovigen, uitingen van geloof aan de ene kant en sociale media aan de andere kant. In het vijfde cluster, Critical Concepts and Methods for the Study of Religion in Modern China, wordt geprobeerd effectieve conceptuele kaders en methodes te ontwikkelen voor onderzoek in dit nieuwe veld.

Colloquium on Asian Religions

Het centrum organiseert drie maal per semester de lezingenreeks Colloquium on Asian Religions . Het Colloquium is ontmoetingspunt voor onderzoekers, studenten en geïnteresseerden om te discussiëren over de identiteit en sociale functies van religie in Azië in heden en verleden. Op 18 november zal Berit Furhmann (Münster) een lezing geven over de uitdagingen van het hebben van twee religies. In deze lezing zal ze uitleg geven over cosmologische continuïteit, verandering in rituelen en bekering tot het Christendom binnen een tribale samenleving in Meghalaya in het noordoosten van India. Aan het eind van het colloquium zal Stefania Travagnin om 18.00 uur het Centre for the Study of Religion and Culture in Asia officieel openen met een korte presentatie en een borrel in de hal van de faculteit.

Laatst gewijzigd:28 oktober 2016 23:36
printView this page in: English

Meer nieuws