Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap: Jubileumsymposium

06 november 2013

Ter gelegenheid van zijn 175-jarig bestaan organiseert het Fries Godgeleerd Gezelschap op vrijdag 14 februari 2014 een Symposium onder de titel “Van blijvende waarde? Over de betekenis van theologie in het publieke domein”.

Hoofdsprekers zijn: prof. dr. Ed Noort, mgr. dr. Gerard de Korte en prof. dr. Henk de Roest.

Het Friesch Godgeleerd Gezelschap houdt een lange traditie van theologiestudie in ere. Het heeft een vaste samenstelling van vijfentwintig theologen uit Friesland. Ondanks zijn achtenswaardige leeftijd wil het gezelschap zich bezig houden met actuele theologiebeoefening. Dat geldt ook voor het Jubileumsymposium.

Tijdens het Symposium zal ook een Jubileumboek het licht zien, geschreven door oud-lid en oud-secretaris dr. Jan Dirk Wassenaar. De teksten van de lezingen e.d. zijn beschikbaar in een nummer van het tijdschrift van de Fryske Akademy “It Beaken”, dat na het Symposium zal worden uitgereikt.

Het Symposium vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden. Voor de verdere gegevens en aanmelding verwijzen we u naar het bijgaande programma. Ook kunt u alle gegevens over het Symposium vinden op www.kruspunt.nl

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:18

Meer nieuws