Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap: Jubileumsymposium

06 november 2013

Ter gelegenheid van zijn 175-jarig bestaan organiseert het Fries Godgeleerd Gezelschap op vrijdag 14 februari 2014 een Symposium onder de titel “Van blijvende waarde? Over de betekenis van theologie in het publieke domein”.

Hoofdsprekers zijn: prof. dr. Ed Noort, mgr. dr. Gerard de Korte en prof. dr. Henk de Roest.

Het Friesch Godgeleerd Gezelschap houdt een lange traditie van theologiestudie in ere. Het heeft een vaste samenstelling van vijfentwintig theologen uit Friesland. Ondanks zijn achtenswaardige leeftijd wil het gezelschap zich bezig houden met actuele theologiebeoefening. Dat geldt ook voor het Jubileumsymposium.

Tijdens het Symposium zal ook een Jubileumboek het licht zien, geschreven door oud-lid en oud-secretaris dr. Jan Dirk Wassenaar. De teksten van de lezingen e.d. zijn beschikbaar in een nummer van het tijdschrift van de Fryske Akademy “It Beaken”, dat na het Symposium zal worden uitgereikt.

Het Symposium vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden. Voor de verdere gegevens en aanmelding verwijzen we u naar het bijgaande programma. Ook kunt u alle gegevens over het Symposium vinden op www.kruspunt.nl

Laatst gewijzigd:04 december 2015 16:18

Meer nieuws

 • 16 oktober 2019

  Winnaars PhD Grants Sustainable Society

  Om jonge onderzoekers te stimuleren aan maatschappelijke uitdagingen te werken, bood RUG's maatschappelijke thema Sustainable Society promovendi de mogelijkheid om hun onderzoeksvoorstel in te leveren voor een Europese of intercontinentale subsidie...

 • 14 oktober 2019

  Star Trek, of Ripley uit Alien?

  Dr. Mathilde van Dijk wint de KHMW/NRC essaywedstrijd over buitenaards leven. Op maandag 14 oktober kreeg ze in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, de gouden prijsvraagmedaille van de KHMW uitgereikt.

 • 23 september 2019

  Giacomo Baggio promoveert op het Vimalakīrtinirdeśa Commentaar van Sengzhao et al.

  Op 30 september 2019 zal Giacomo Baggio zijn proefschrift The Vimalakīrtinirdeśa Commentary [T1775] by Sengzhao et alii and the Chinese Conquest of Buddhism verdedigen omzijn PhD-graad in Godsdienstwetenschap aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap...