Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Geloof Ja/Nee: Herman Paul op de radio

01 november 2013

We gaan weinig naar de kerk, maar religieus zijn we nog steeds. Ook zien we overal restanten van ons kerkelijke verleden, denk aan de omroepen en feestdagen.

Herman Paul, bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan onze faculteit vertelt in de rubriek 'Hoe?Zo!' van Wetenschap24 over de invloed van ontkerking op onze maatschappij. Wetenschap24 is een website met verdiepingsnieuws waarbij de ontwikkelingen in de wetenschap met een kritische blik gevolgd worden.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:18

Meer nieuws