Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

App voor onderzoek naar groente- en fruitconsumptie

Onderzoekers GMW ontwikkelen met Groente en Fruit hAPP één van de eerste onderzoeksapps binnen RUG
01 november 2013
Groente en Fruit hAPP
Groente en Fruit hAPP

Groente en fruit: we weten allemaal dat het goed voor ons is. Toch eet lang niet iedereen voldoende groente en fruit. De afdeling Sociale Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een app ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun groente-en fruitconsumptie: de Groente en Fruit hAPP. Via de app kunnen deelnemers persoonlijk advies krijgen, recepten bekijken en een actieplan opstellen. Daarnaast kunnen er maandelijks vragenlijsten afgenomen worden.

Informatie op maat

De app is onderdeel van het onderzoek naar gezondheidsinformatie en voorlichting over groente- en fruitconsumptie van promovenda Sarah Elbert. De app kan via tekstberichten en geluidsfragmenten informatie op maat geven aan deelnemers op basis van vragenlijsten over de individuele groente- en fruitconsumptie. Na zes maanden worden de deelnemers opnieuw ondervraagd over hun individuele groente-en fruitconsumptie. Op basis hiervan wordt het gebruik van de app getest.

Onderzoeksapp

Het bouwen van de app gebeurde door de Instrumentatiedienst van de faculteit GMW. Deze afdeling geeft technische ondersteuning aan onderzoekers van de faculteit op het gebied van experimenten, vragenlijsten en observaties. Met de Groente en Fruit hAPP heeft de dienst één van de eerste mobiele onderzoeksapps binnen de universiteit opgeleverd. Naar verwachting zullen er de komende tijd meer apps voor onderzoeksdoeleinden worden ontwikkeld.

De app kan worden gebruikt door iedereen van 16 jaar of ouder die in Nederland woont en die het niet (helemaal) lukt om voldoende groente en fruit te eten. Deelnemers kunnen zich tot eind november aanmelden. De Groente en Fruit hAPP is alleen voor Android beschikbaar en verkrijgbaar via Google Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.rug.groentefruithapp

Meer informatie over het onderzoek: onderzoekgroentefruit@rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 02:14

Meer nieuws