Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bachelor, Master en Research-Master opleidingen Sociologie van de RUG op plaats 1 in Elsevier "De beste studies"

02 oktober 2013


In het Elsevier onderzoek "De beste studies 2013" staat de bacheloropleiding Sociologie van de RUG volgens het studentenoordeel op de eerste plaats (samen met de RU Nijmegen) van 7 universitaire bacheloropleidingen Sociologie in Nederland. Bij de masteropleidingen Sociologie heeft de RUG bij het studentenoordeel een ongedeelde eerste plek van 6 opleidingen. Ook bij de engelstalige research master opleidingen op het gebied van Sociologie en Sociale Wetenschappen staat de "sociology stream" van de facultaire GMW research master "Behavioral and Social Sciences" in het totaaloordeel van studenten op plaats 1.

Meer informatie over het Elsevier onderzoek is te vinden op de website van Elsevier en de website van de RUG.

Laatst gewijzigd:28 juni 2016 12:19

Meer nieuws