Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bachelor, Master en Research-Master opleidingen Sociologie van de RUG op plaats 1 in Elsevier "De beste studies"

02 oktober 2013


In het Elsevier onderzoek "De beste studies 2013" staat de bacheloropleiding Sociologie van de RUG volgens het studentenoordeel op de eerste plaats (samen met de RU Nijmegen) van 7 universitaire bacheloropleidingen Sociologie in Nederland. Bij de masteropleidingen Sociologie heeft de RUG bij het studentenoordeel een ongedeelde eerste plek van 6 opleidingen. Ook bij de engelstalige research master opleidingen op het gebied van Sociologie en Sociale Wetenschappen staat de "sociology stream" van de facultaire GMW research master "Behavioral and Social Sciences" in het totaaloordeel van studenten op plaats 1.

Meer informatie over het Elsevier onderzoek is te vinden op de website van Elsevier en de website van de RUG.

Laatst gewijzigd:28 juni 2016 12:19

Meer nieuws

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 03 december 2020

  Eredoctoraat RUG voor Feike Sijbesma

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten...

 • 01 december 2020

  Integratie van nieuwkomers staat bijna stil

  De lockdown in maart 2020 was voor iedereen in Nederland moeilijk, maar zeker ook voor nieuwkomers: zij hadden 50% minder contacten dan daarvoor. Het gevolg is dat ze zich eenzamer voelen en hun integratie in de samenleving op dit moment bijna...