Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Opening Academisch Jaar faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

GGW gaat Engelstalig track in bacheloropleiding aanbieden
05 september 2013

“Excellentie schept verplichtingen”, dat is de boodschap die de nieuwe decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de Rijksuniversiteit Groningen prof. dr. Kocku von Stuckrad meegaf aan zijn toehoorders. Tijdens de gezamenlijke opening van het Academisch Jaar met de Protestantse Theologische Universiteit op 4 september in de Doopsgezinde Kerk te Groningen presenteerde hij zijn toekomstplannen.

Het hoofddoel is groei van de faculteit, te bereiken via twee speerpunten. Het eerste speerpunt is internationalisering. De faculteit gaat de samenwerking met andere instituten wereldwijd intensiveren. Daarnaast is het de bedoeling van over de hele wereld de beste studenten naar Groningen te trekken, een logische opdracht voor een faculteit die met haar onderzoek internationaal als excellent te boek staat. De Engelstalige masterprogramma’s trekken al steeds meer buitenlandse studenten aan, daar gaan nu ook internationale bachelorstudenten bij komen. Vanaf studiejaar 2014-2015 gaat de faculteit een éé njarige Engelstalig track in de bacheloropleiding Godsdienstwetenschap aanbieden met daarin de minor Religion in the Modern World.

Internationale conferentie

In het kader van het 400-jarig bestaan van de RUG organiseert Von Stuckrad van 11 tot en met 14 mei 2014 in Groningen de internationale conferentie Religion and Pluralities of Knowledge. Onderwerp van deze gezamenlijke conferentie van het Nederlands Genootschap voor Godsdienswetenschap (NGG) en de European Association for the Study of Religions (EASR) is de verschillende manieren waarop universiteiten in Europa het onderwerp religie hebben behandeld sinds de Middeleeuwen en de Reformatie. Topwetenschappers op het gebied van religie zullen dan uit de hele wereld naar Groningen komen.

Crowdfunding

Een tweede speerpunt is het binnenhalen van meer subsidies. Hier gaat een professionaliseringsslag in komen. Maar er is ook ruimte voor creativiteit om buiten de gebaande paden te gaan, zoals bijvoorbeeld het crowdfunding project van prof. dr. Mladen Popovi ć . Door het binnenhalen van particulier geld hoopt hij met behulp van kunstmatige intelligentie te kunnen onderzoeken wie de Dode Zeerollen hebben geschreven.

Florentino García Martínez Research Master Scholarship

Excellentie hoeft niet altijd van ver te komen. De Drentse studente Theologie Bernice Brijan kreeg tijdens de openingsbijeenkomst de eerste Florentino García Martínez Research Master Scholarship uitgereikt voor excellente studenten binnen het v akgebied van het Oude Testament, vroeg Jodendom en de Dode Zeerollen. Brijan ontving € 1000 ter financiële ondersteuning van haar studie binnen de tweejarige onderzoeksmaster Religion and Culture van de faculteit. Zij heeft dit jaar op de faculteit gezelschap gekregen van 85 nieuwe studenten, van wie 19 zich hebben aangemeld voor de bacheloropleiding Theologie.

Laatst gewijzigd:13 juni 2023 12:07

Meer nieuws