Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Al 30.000 bezoekers voor Dode Zeerollen expositie RUG in Drents Museum

23 augustus 2013

Er is veel belangstelling voor de expositie van de Dode Zeerollen in het Drents Museum te Assen. Zes weken na de opening op 7 juli staat de teller op 30.000 bezoekers. Gastconservator en directeur van het Qumran instituut van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG Prof. Dr. Mladen Popovic kan zich geen betere reclame wensen voor zijn vakgebied.

Lange rijen

lange rijen

De grote toestroom aan bezoekers levert lange rijen op. Dat viel met het warme weer nog niet mee, maar gelukkig staat het Museum klaar met water voor oververhitte wachtenden. In het geval van regen zijn er paraplu’s beschikbaar. Tip: kom na 15.00 uur, dan kun je vaak zo naar binnen. Het museum mikt op 180.000 bezoekers “en met 30.000 bezoekers in de eerste zes weken liggen we mooi op schema”, aldus de directeur van het Drents Museum Annabelle Birnie.

Professor Popovic is enthousiast over de samenwerking met het museum. “In het onderwijs en onderzoek aan onze faculteit staat de wisselwerking tussen religie en cultuur centraal, in heden en verleden. Het Qumran instituut onderzoekt de Dode Zeerollen dan ook niet puur op tekstinhoud, maar plaatst ze in een brede historische en culturele context. Met deze tentoonstelling kunnen we dat perfect laten zien. Veel van het materiaal is nog nooit eerder vertoond! Het is natuurlijk fantastisch dat mensen massaal naar het museum komen en op zo’n positieve manier in aanraking komen met ons werk.”

Verdieping

Voor wie een bezoek aan de tentoonstelling niet genoeg is en meer wil weten, biedt de faculteit verschillende cursussen en lezingen over de Dode Zeerollen. Zo is er een online cursus te volgen in de vorm van een webklas. Professor Popovic geeft de Postacademische Cursus De Dode Zeerollen, de Bijbel en de wereld van het vroege Jodendom en het vroege Christendom ” waarvoor nog enkele plekken beschikbaar zijn. Voor scholen is binnenkort een lespakket beschikbaar. Daarnaast biedt de faculteit in samenwerking met de Scholierenacademie van de Universiteit een speciaal scholenprogramma waarin scholieren een college op de faculteit kunnen volgen voorafgaand aan een bezoek aan de tentoonstelling. Nog meer verdieping biedt het bij de tentoonstelling horende boek “De Dode Zeerollen”.

Qumran Instituut

Het Qumran Instituut is, sinds haar oprichting in 1961, een van de belangrijkste internationale instituten voor onderzoek naar de Dode Zeerollen en het (vroege) Jodendom. Na de ontdekking van de Dode Zeerollen (1947-1956) bij Qumran in Israël, kreeg Nederland het recht op de bestudering van het materiaal uit Grot 11, de 'Dutch Cave', dankzij een grote financiële bijdrage van KNAW en ZWO (de voorloper van NWO). Sindsdien is het Qumran Instituut verantwoordelijk geweest voor de publicatie van de Dode Zeerollen.

Laatst gewijzigd:07 september 2023 12:25

Meer nieuws