Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

‘De gemeenschap van de heiligen’: een nieuw boek van Patrick Vandermeersch

Historische roman over de vrijdenkende Leuvense theologen in de zeventiger jaren van vorige eeuw.
13 augustus 2013
de gemeenschap van de heiligen

In het Leuvense Pauscollege heerst de Brugse maffia, een groep progressieve theologen. Die houden er heel andere opvattingen op na dan de jezuïeten, die de theologische faculteit in handen hebben gekregen. Een jonge Amerikaan, op zoek naar geheim gehouden documenten over de oorsprong van het christendom, komt te weten dat een onderaardse gang het Pauscollege met het jezuïetenklooster verbindt...

Deze historische roman wil de denkwereld van de zeventiger jaren van vorige eeuw waarheidsgetrouw reconstrueren. De personages en de intrige zijn uiteraard fictief, maar de gebeurtenissen die zij op hun weg ontmoeten zijn dat helemaal niet, hoe vreemd men ervan zal opkijken. Een melancholische terugblik op een boeiende maar bijna vergeten periode van vrijzinnig katholicisme.

'De gemeenschap van de heiligen' (192 pagina's, ISBN: 9789402101409) is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop in alle landelijke webwinkels en te bestellen door iedere boekhandel. Prijs: € 20,45

Over Patrick Vandermeersch

Patrick Vandermeersch (°1946) is filosoof, theoloog en psychoanalyticus. Hij doceerde eerst ethiek en geschiedenis van de seksualiteit aan de K.U.Leuven. Om meer ruimte te vinden voor zijn vrij denken, koos hij na een tijd voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij hoogleraar godsdienstpsychologie werd aan de theologische faculteit. Hij schreef verschillende boeken over de geschiedenis en de ethiek van de psychotherapie, over psychoanalyse en over zelfgeseling. Dit is zijn eerste roman.

Laatst gewijzigd:07 september 2023 12:24

Meer nieuws