Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Riet Bons-Storm benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau

16 mei 2013

Op 15 mei 2013 is Riet Bons-Storm benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van haar woonplaats Loppersum, de heer Albert Rodenboog, op een symposium te harer ere, ‘Vrouwen in Dialoog’. Deze studiedag vond plaats op de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.

Riet is een van de grondlegster van de feministische theologie in Nederland. Vanaf 1990-1997was ze als kerkelijk hoogleraar Feminisme en Pastoraat verbonden aan de kerkelijke opleiding gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is een internationaal vermaard praktisch theoloog. Ze heeft zich altijd ingezet om binnen kerk en maatschappij een stem te geven aan de stemlozen. Zo heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen en minderheden. Schijnbaar moeiteloos wist ze de brug te slaan van haar wetenschappelijk werk naar de ‘vloer’, de vrouwen en mannen in kerk en maatschappij. Naar haar emeritaat is ze actief gebleven door lezingen, publicaties en dergelijke. Op het ogenblik is ze zeer actief in het bevorderen van de interreligieuze dialoog, in Nederland en in Israël en Palestina. Voor collega’s in binnen- en buitenland was ze ook als persoon een voorbeeld in haar inzet voor haar werk en door de manier waarop zij, moeder van vijf kinderen, dit wist te combineren met er ook zijn voor het gezin. Hierdoor heeft ze niet alleen door wat ze schreef en zei, maar ook door hoe ze is, bijgedragen aan de emancipatie van vooral haar vrouwelijke collega’s en studenten. Ze breekt vastgestelde patronen open. Kenmerkende citaten zijn: ‘Alles kan altijd anders’ en ‘Verbeelding is de motor van mijn denken’.

Riet Bons-Storm wordt geridderd door de burgemeester van Loppersum, dhr. Rodenboog.
Riet Bons-Storm wordt geridderd door de burgemeester van Loppersum, dhr. Rodenboog.
Laatst gewijzigd:07 september 2023 12:24

Meer nieuws