Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep interview 50 jaar Onderwijskunde

08 mei 2013

Geachte alumnus,

In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit en het 50-jarig bestaan van zowel de faculteit als de onderwijskunde is er veel aandacht voor de geschiedenis van de Sociale Wetenschappen in Groningen. De faculteit heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het bewaren van die geschiedenis. Eén van de projecten is het houden en opnemen van interviews met emeriti en andere sleutelfiguren, om zo hun bijdrage aan en hun visie op de ontwikkeling van de faculteit vast te leggen. Het is de bedoeling dat deze personen geinterviewd worden door alumni, die hen gekend hebben en daarom wenden we ons met een oproep tot het alumninetwerk van Onderwijskunde.  De vraag die we u hierbij willen stellen is of u ervoor zou voelen om een dergelijk interview af te nemen. We denken in eerste instantie aan een interview met Bert Creemers en een interview met John Peters (een interview met Klaas Koster heeft inmiddels plaatsgevonden). In een tweede fase van het project zullen ook andere namen in beeld komen. Wanneer u het interessant vindt om met één van uw leermeesters in gesprek te gaan, nodigen we u van harte uit om zich te melden bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hilda Amsing
Universitair docent Pedagogiek en Onderwijskunde
Lid van de werkgroep geschiedenis GMW.
h.t.a.amsing rug.nl
050-3636498

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:15

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.