Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep interview 50 jaar Onderwijskunde

08 mei 2013

Geachte alumnus,

In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit en het 50-jarig bestaan van zowel de faculteit als de onderwijskunde is er veel aandacht voor de geschiedenis van de Sociale Wetenschappen in Groningen. De faculteit heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het bewaren van die geschiedenis. Eén van de projecten is het houden en opnemen van interviews met emeriti en andere sleutelfiguren, om zo hun bijdrage aan en hun visie op de ontwikkeling van de faculteit vast te leggen. Het is de bedoeling dat deze personen geinterviewd worden door alumni, die hen gekend hebben en daarom wenden we ons met een oproep tot het alumninetwerk van Onderwijskunde.  De vraag die we u hierbij willen stellen is of u ervoor zou voelen om een dergelijk interview af te nemen. We denken in eerste instantie aan een interview met Bert Creemers en een interview met John Peters (een interview met Klaas Koster heeft inmiddels plaatsgevonden). In een tweede fase van het project zullen ook andere namen in beeld komen. Wanneer u het interessant vindt om met één van uw leermeesters in gesprek te gaan, nodigen we u van harte uit om zich te melden bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hilda Amsing
Universitair docent Pedagogiek en Onderwijskunde
Lid van de werkgroep geschiedenis GMW.
h.t.a.amsing rug.nl
050-3636498

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:15

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...