Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep interview 50 jaar Onderwijskunde

08 mei 2013

Geachte alumnus,

In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit en het 50-jarig bestaan van zowel de faculteit als de onderwijskunde is er veel aandacht voor de geschiedenis van de Sociale Wetenschappen in Groningen. De faculteit heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het bewaren van die geschiedenis. Eén van de projecten is het houden en opnemen van interviews met emeriti en andere sleutelfiguren, om zo hun bijdrage aan en hun visie op de ontwikkeling van de faculteit vast te leggen. Het is de bedoeling dat deze personen geinterviewd worden door alumni, die hen gekend hebben en daarom wenden we ons met een oproep tot het alumninetwerk van Onderwijskunde.  De vraag die we u hierbij willen stellen is of u ervoor zou voelen om een dergelijk interview af te nemen. We denken in eerste instantie aan een interview met Bert Creemers en een interview met John Peters (een interview met Klaas Koster heeft inmiddels plaatsgevonden). In een tweede fase van het project zullen ook andere namen in beeld komen. Wanneer u het interessant vindt om met één van uw leermeesters in gesprek te gaan, nodigen we u van harte uit om zich te melden bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hilda Amsing
Universitair docent Pedagogiek en Onderwijskunde
Lid van de werkgroep geschiedenis GMW.
h.t.a.amsing rug.nl
050-3636498

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:15

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.