Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwe Masterprogramma's scoren uitstekend in Keuzegids

19 april 2013

In de nieuwe Keuzegids Masters blijken de opleidingen theologie & religiewetenschappen overal goed te scoren. De toppers, Apeldoorn (77), Groningen (75) en Nijmegen (75), ontlopen elkaar nauwelijks: de toetsing van de studiestof, de docenten, de wetenschappelijke vorming en de informatievoorziening krijgen veel lof van de studenten. Staat bij de studenten Apeldoorn bovenaan, de experts zijn nog enthousiaster over Groningen.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:18

Meer nieuws