Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Archeologische topstukken van wereldformaat binnenkort in Assen te bewonderen

Tentoonstelling Dode Zeerollen
12 april 2013

Na jaren van voorbereiding en intensieve inspanningen door het Drents Museum, de Rijksuniversiteit Groningen en de Israel Antiquities Authority (IAA), opent een unieke tentoonstelling over de Dode Zeerollen op 9 juli. De wereldberoemde manuscripten, opgetekend rond het begin van onze jaartelling op geiten-en schapenleer, zijn tot 5 januari 2014 te bezichtigen.

Directeur van het Qumran Instituut, prof.dr. Mladen Popović en dé Dode Zeerollen-expert in Nederland, is in die hoedanigheid aangetrokken als gastconservator van het Drents Museum. Popović is net terug van een reis door Israël, samen met collega’s van het museum en een persdelegatie. Het gezelschap is rondgeleid langs onder andere Qumran en Massada aan de Dode Zee om ter plekke te ervaren waar de documenten en objecten, die het Drents Museum in de tentoonstelling laat zien, vandaan komen, wat de geschiedenis is, waarom ze verborgen zijn, hoe ze gevonden werden en wat de betekenis is.

Historische context

De Dode Zeerollen in de expositie zijn afkomstig van de IAA, de oudheidkundige dienst die het grootste deel van de rollen in bewaring heeft. Deze eeuwenoude, wereldberoemde teksten zijn waarschijnlijk tijdens de Joodse opstand tegen Rome (66-70 na Chr.) verstopt in grotten bij de nederzetting Qumran. De spectaculaire vondst van de rollen in de periode 1947-1956 zal ook op foto en film te zien zijn. De documenten en objecten uit de Oudheid worden geplaatst in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse periode waarin ze zijn opgetekend (2e eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr.). De tentoonstelling past in het beleid van het Qumran Instituut om de Dode Zeerollen niet geïsoleerd, maar in de brede culturele context van de oude wereld te bestuderen en om baanbrekend onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

Dutch Cave

Al snel na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen was er sprake van Nederlandse betrokkenheid bij het onderzoek door de grote financiële bijdrage van de KNAW en NWO (toen nog ZWO). Hierdoor is Grot 11 van Qumran de “Dutch Cave” gedoopt. Uiteindelijk is de publicatie van de meeste Grot 11-manuscripten volledig in Groningen uitgevoerd door Adam van der Woude, Florentino García Martínez en Eibert Tigchelaar. Van der Woude richtte in 1961 het Qumran Instituut op, dat sindsdien, nationaal en internationaal, een leidende rol speelt in het onderzoek naar de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom. Deze zomer komt tevens de derde editie uit van de Nederlandse vertaling ‘Rollen van de Dode Zee’, verzorgd door deskundigen van het Qumran Instituut.

Samenwerking

Dankzij de inspanningen van Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF), het steunfonds van de Rijksuniversiteit Groningen, is begin 2009 de intensieve samenwerking tussen het Qumran Instituut en het Drents Museum tot stand gekomen. Vanwege deze samenwerking en met medewerking van het IAA, openen de partners in juli met trots de deuren van het Drents Museum om het publiek meer dan 2000 jaar mee terug de geschiedenis in te nemen.

Op facebook en twitter staan foto’s van de persreis: www.facebook.com/DodeZeerollen of @DodeZeerollen

Zie ook:

http://www.rug.nl/qumraninstitute/

http://www.drentsmuseum.nl/

http://www.rug.nl/UEF

Noot voor de pers

Meer informatie:

·         prof.dr. Mladen Popović, directeur Qumran Instituut, tel. (050)363 5567, e-mail: m.popovic@rug.nl

·         E. ter Hofstede, hoofd afdeling Communicatie Drents Museum, tel. (0592)377 773, e-mail:e.terhofstede@drentsmuseum.nl

·         M. van der Weijden, communicatie Drents Museum, tel. (0592)377 705, e-mail: m.vanderweijden@drentsmuseum.nl

·         L.F. Darlington, communicatie faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid, RUG, tel. (050)363 5597, e-mail: l.f.darlington@rug.nl

·         J. Westerhof, MA, stichting Ubbo Emmius Fonds, tel. (050)363 7564, e-mail: josca.westerhof@rug.nl

Dode Zeerol van het Israel Antiquities Authority (IAA)
Dode Zeerol van het Israel Antiquities Authority (IAA)
Laatst gewijzigd:07 september 2023 12:23

Meer nieuws