Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen start Instituut Sustainable Society

17 april 2013

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten een Instituut voor Sustainable Society op te richten. Sustainable Society is naast Healthy Ageing en Energy het derde profileringsthema van de universiteit. Het Instituut voor Sustainable Society zal onderzoek binnen dat thema bundelen en verder uitbouwen.

Met de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van Sustainable Society wil de universiteit een bijdrage leveren aan een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen in Nederland en daarbuiten. Uitgangspunt is de vraag op welke wijze samenlevingen verder kunnen verduurzamen vanuit sociaal-maatschappelijk, juridisch, ruimtelijk-economisch en ecologisch perspectief. Bij de oprichting van het instituut is ook de overweging belangrijk dat de Rijksuniversiteit Groningen een functie vervult als de universiteit van Noord-Nederland.

Door het verbinden van sterke onderzoeken uit verschillende disciplines in de universiteit zal een eigen visie ontstaan op de verduurzaming van de samenleving. Het onderzoeksprogramma zal aansluiten bij de op Europees niveau geformuleerde Grand Challenges.

Benoemingen

Het College van Bestuur heeft hoogleraar Rechtseconomie prof. dr. Oscar Couwenberg benoemd tot academic director met de opdracht het onderzoeksprogramma voor Sustainable Society te ontwikkelen. Couwenberg is reeds directeur Onderzoek bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Drs. Sharon Smit is benoemd tot managing director van het Instituut voor Sustainable Society met de opdracht de strategische positionering van Sustainable Society te bevorderen en het Instituut operationeel te managen. Smit trad in 2012 aan als directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoeksthema’s

Op de ontwikkelingsagenda van het instituut staan zes onderzoeksthema’s op basis waarvan deelprogramma’s en bijbehorende onderzoeksgroepen vorm zullen krijgen. De zes thema-vertegenwoordigers die door de Rector Magnificus zijn aangewezen, spelen daarin een belangrijke rol.

Naast Couwenberg (thema Good Governance) zijn dat prof. dr. Marcel Timmer (hoogleraar Economische groei en ontwikkeling, thema Quality of Life), prof. dr. Han Olff (hoogleraar Plantenecologie, thema Noorderduurzaam), prof. dr. Rafael Wittek (hoogleraar Theoretische sociologie, thema Sustainable Cooperation), prof. dr. Kocku von Stuckrad (hoogleraar Religiewetenschappen, thema Pluralism, Diversity & Inclusion) en prof. dr. Goffe Jensma (hoogleraar Friese taal en letterkunde, thema Sustainable Citizenship).

De Rijksuniversiteit Groningen zet bovendien in op het aantrekken van een leerstoel Sustainable Society. Deze endowed chair zal naar verwachting in 2014 worden bezet.

ISW

Het College van Bestuur heeft de operationele coördinatie van Sustainable Society bij het huidige ISW ondergebracht. Het ISW heeft zich ontwikkeld tot een sterke verbindingsschakel tussen de wetenschap en maatschappij. Bij de maatschappelijke missie van de universiteit is het van groot belang die verbindende rol uit te bouwen.

Het ISW transformeert van een zelfstandig interdisciplinair onderzoeksinstituut naar een faciliterende organisatie die wetenschappelijk onderzoek tussen de faculteiten verder bevordert en Sustainable Society extern verder positioneert. De verwachting is dat in kalenderjaar 2013 de transformatie en daarmee de oprichting van een nieuw Instituut voor Sustainable Society gereed zal zijn. Dan wordt ook de definitieve naam van het instituut bekend gemaakt.

Meer informatie:

Prof. dr. Oscar Couwenberg

Drs. Sharon Smit

Website Sustainable Society

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...