Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prestatieafspraken Rijksuniversiteit Groningen online

06 juni 2012

Een overzicht van prestatieafspraken die de Nederlandse universiteiten dit najaar met het ministerie van OCW willen maken, is deze week op de website van de VSNU gepubliceerd.

De Rijksuniversiteit Groningen zet in het afsprakenpakket met name  in op verder verbeteren van de studieresultaten van studenten. De universiteit streeft ernaar om het percentage studenten dat een bachelorstudie in vier jaar afrondt in 2015 te verhogen naar 70 procent. Het percentage studenten dat excellentie-onderwijs volgt aan het Honours College of aan het University College moet in datzelfde jaar ten minste 7 procent bedragen.

Het hart van de afspraken wordt echter niet alleen gevormd door studenten die met succes studeren, maar evenzeer door docenten die werk maken van het geven van onderwijs.  In 2015 zullen 80 procent van de docenten met een dienstverband van drie jaar of langer, in het bezit moeten zijn van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Om het onderwijs te stimuleren wil de RUG gaan experimenteren met ‘learning communities’; jaargroepen van studenten die samen studeren onder begeleiding van vaste docenten.

Daarnaast wordt het eerste jaar van de studie selectiever. De BSA-norm wordt verhoogd, maar ook wordt de studievoorlichting meer toegespitst op het voorkomen dat studenten in het tweede of derde jaar uitvallen.

De drie profileringsthema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society uit het Strategisch Plan 2010-2015 spelen in de prestatieafspraken een belangrijke rol. Zij bundelen het maatschappelijk belangrijk onderzoek waarin belanghebbenden binnen en buiten de regio zullen participeren. Samenwerking is het sleutelwoord.

Zie: Profileringsdocument en prestatieafspraken Rijksuniversiteit Groningen en website VSNU

Laatst gewijzigd:23 juli 2018 14:11
printView this page in: English

Meer nieuws