Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

01 maart 2012

Promotie: dhr. V.A. Venhorst, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

Promotor(s): prof.dr. J. van Dijk, prof.dr. L.J.G. van Wissen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Geen ‘brain drain’ uit studentensteden

Afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen kunnen gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van de betreffende regio’s. Daarom is er veel aandacht van beleidsmakers voor de locatiekeuze van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. Het proefschrift van Viktor Venhorst gaat in op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Hij toont aan dat er grote verschillen zijn tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen in vertrekkans uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het zijn niet automatisch de beste studenten die deze zogenoemde periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze.

Daarnaast bestudeerde Venhorst de opbrengsten van ruimtelijke mobiliteit voor de individuele afgestudeerde en voor de ontvangende stad. Ruimtelijk mobiele afgestudeerden hebben gemiddeld genomen een kwalitatief betere baan. Dit wordt echter niet veroorzaakt door mobiliteit als zodanig, maar door persoonlijke kenmerken die zowel ruimtelijke mobiliteit als het vinden van een goede baan verklaren. Instroom van recent afgestudeerden op stedelijke arbeidsmarkten heeft gunstige effecten op de aanwezigheid van wetenschappelijke banen in de stad. Van instroom van afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt gaan positieve consumptie effecten uit op banen van lager en middelbaar niveau. Het proefschrift resulteert in voor wetenschap en beleid belangwekkende inzichten in ruimtelijke mobiliteit van afgestudeerden en bevat suggesties voor toekomstig onderzoek.

Viktor Venhorst (Almelo, 1979) studeerde nieuw economisch beleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en demografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij Ruimtelijke Wetenschappen, waaraan hij nu is verbonden als postdoc.

Begin 2011 verscheen het rapport ‘Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland’ van V.A. Venhorst, A. Edzes, L. Broersma en J. van Dijk, uitgegeven door het Nicis Institute (kennisinstelling van, voor en door steden in Nederland). Naar aanleiding van dat rapport verscheen een persbericht: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2011/nieuwsberichten/braingain

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...