Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

01 maart 2012

Promotie: dhr. V.A. Venhorst, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

Promotor(s): prof.dr. J. van Dijk, prof.dr. L.J.G. van Wissen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Geen ‘brain drain’ uit studentensteden

Afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen kunnen gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van de betreffende regio’s. Daarom is er veel aandacht van beleidsmakers voor de locatiekeuze van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. Het proefschrift van Viktor Venhorst gaat in op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Hij toont aan dat er grote verschillen zijn tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen in vertrekkans uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het zijn niet automatisch de beste studenten die deze zogenoemde periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze.

Daarnaast bestudeerde Venhorst de opbrengsten van ruimtelijke mobiliteit voor de individuele afgestudeerde en voor de ontvangende stad. Ruimtelijk mobiele afgestudeerden hebben gemiddeld genomen een kwalitatief betere baan. Dit wordt echter niet veroorzaakt door mobiliteit als zodanig, maar door persoonlijke kenmerken die zowel ruimtelijke mobiliteit als het vinden van een goede baan verklaren. Instroom van recent afgestudeerden op stedelijke arbeidsmarkten heeft gunstige effecten op de aanwezigheid van wetenschappelijke banen in de stad. Van instroom van afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt gaan positieve consumptie effecten uit op banen van lager en middelbaar niveau. Het proefschrift resulteert in voor wetenschap en beleid belangwekkende inzichten in ruimtelijke mobiliteit van afgestudeerden en bevat suggesties voor toekomstig onderzoek.

Viktor Venhorst (Almelo, 1979) studeerde nieuw economisch beleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en demografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij Ruimtelijke Wetenschappen, waaraan hij nu is verbonden als postdoc.

Begin 2011 verscheen het rapport ‘Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland’ van V.A. Venhorst, A. Edzes, L. Broersma en J. van Dijk, uitgegeven door het Nicis Institute (kennisinstelling van, voor en door steden in Nederland). Naar aanleiding van dat rapport verscheen een persbericht: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2011/nieuwsberichten/braingain

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws

 • 19 oktober 2018

  Engagement of the UG in the international fulfillment of the Global Goals

  The university has made a commitment to study and research these global goals as part of its ‘sustainable society’ focal point, alongside its two other research focal points, healthy ageing and energy transition. The University encourages such research...

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...