Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vertrek hoger opgeleiden een mythe: brain drain bestaat niet

14 april 2011

Uit het onderzoek 'Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland' in opdracht van Nicis Institute blijkt dat de brain drain een hardnekkig misverstand is. Volgens dit onderzoek blijven in de HBO-/WO-studie steden meer academici en hoogopgeleide jongeren 'hangen' dan er vertrekken.

Per saldo is de migratie van studenten voor deze gemeenten dus positief. Dit gaat ten koste van andere gemeenten in het betreffende landsdeel: de stad wint en de regio verliest. De gemeenten Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Groningen en Leeuwarden namen deel aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Hoger opgeleiden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van steden. Er is dan ook veel aandacht voor de verhuisstromen van recent afgestudeerden uit de steden met HBO-instellingen en universiteiten. Beleidsmakers maken zich zorgen over de grote aantallen afgestudeerden die de stad verlaten na het behalen van een diploma.

Aandeel

Uit het onderzoek blijkt dat van de afgestudeerden een groter aandeel na afloop van de studie in de genoemde steden woont en werkt dan er voorafgaand aan de studie woonde. Voor Maastricht geldt bijvoorbeeld dat vier procent van de WO-afgestudeerden op zestienjarige leeftijd in de stad woonde, na afloop van de studie is dat opgelopen naar 17 procent. In alle onderzochte steden neemt het aantal afgestudeerden door het blijven na de studie toe. 

Beter studenten

De deelnemende steden zijn daarnaast in staat om weliswaar niet alle, maar vaak wel de betere studenten vast te houden. Degenen die na hun WO-studie blijven wonen en werken in de stad hebben gemiddeld hogere cijfers dan degenen die vertrekken. Een verklaring hiervoor kan zijn dat lokale werkgevers in bepaalde sectoren in staat zijn de meest geschikte kandidaten uit de collegebankjes te werven.

Technische richtingen

Daarnaast trekken de deelnemende gemeenten afgestudeerden aan met studierichtingen die in de eigen stad niet voorhanden zijn. Dit is het sterkst zichtbaar in de technische richtingen. Hiermee werpt het onderzoek een geheel ander licht op deze problematiek en laat zien dat de vrees voor brain drain niet terecht is.

Contact: drs. Viktor Venhorst

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...