Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Promotie Esther Veenstra. Food for thought. The role of food-related cognitive-motivational mechanisms in dysfunctional eating

28 november 2011

Veel mensen doen hun best om af te vallen door een dieet te volgen. De meeste mensen houden dat maar korte tijd vol en laten zich uiteindelijk toch weer verleiden door het ‘verboden’ voedsel. Een opmerkelijke uitzondering hierop vormen mensen met anorexia nervosa: zij zijn juist heel succesvol in het beperken van wat ze eten, waardoor ze zelfs ondergewicht ontwikkelen. Esther Veenstra onderzocht een aantal mogelijke mechanismen die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen, met name de eventuele rol van automatische onbewuste processen. Is lijnen wellicht zo moeilijk vol te houden omdat onbewuste processen je in een onbewaakt ogenblik toch weer verleiden tot het eten van ongezond voedsel? Proefpersonen deden daartoe een computerexperiment waarbij de automatische neiging om op voedsel af te gaan of juist te vermijden werd geregistreerd.

 

De proefpersonen met anorexia nervosa lieten inderdaad een verminderde automatische neiging zien om op voedsel af te gaan, terwijl de proefpersonen die vaak hadden gefaald in hun lijnpogingen juist wel sterker geneigd waren om op het voedsel af te gaan. In de toekomst zou dit mechanisme wellicht ingezet kunnen worden bij de behandeling en/of preventie van eetstoornissen.

 

Esther Veenstra (Eindhoven, 1982) studeerde psychologie aan de RUG en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Klinische Psychologie en de onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie (EPP). Het werd gefinancierd door Accare en het Heijmans instituut voor psychologisch onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

-------

Food for thought. The role of food-related cognitive-motivational mechanisms in dysfunctional eating

Datum: 28 november 2011

Promotie: mw. E.M. Veenstra-Wijnen, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Food for thought. The role of food-related cognitive-motivational mechanisms in dysfunctional eating

Promotor(s): prof.dr. P.J. de Jong

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen


Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:22

Meer nieuws