Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Rijksuniversiteit Groningen krijgt bijzondere leerstoelen PKN

09 september 2011

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt bijzonder hoogleraren die alle modaliteiten en organisaties uit de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vertegenwoordigen.

Nadat de Gereformeerde Bond al eerder besloot met ingang van 1 september 2012 haar bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Utrecht te verplaatsen naar Groningen, komen er nu bijzondere hoogleraren voor de Confessionele Vereniging, het Evangelisch Werkverband en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. De Stichting Protestantse Theologie heeft al een bijzondere leerstoel aan de RUG gevestigd.  

Versterking profiel Religie en Cultuur

De benoemingen van de nieuwe bijzondere hoogleraren bieden een verdere invulling van het profiel van de faculteit, dat zich kenmerkt door de bestudering van de onderlinge verhouding van Religie en Cultuur. Dit profiel wordt versterkt door de nieuwe structuur van de faculteit, waar drie nieuw geformeerde vakgroepen zich vanuit verschillende invalshoeken zullen focussen op de wisselwerking tussen Religie en Cultuur in het verleden en in het heden.

De eerste vakgroep bestudeert en vergelijkt de oorsprong van jodendom, christendom en islam in hun vroege, formatieve fasen. De tweede vakgroep bestudeert het verschijnsel religie als zodanig en de derde vakgroep brengt kerkgeschiedenis en godsdienstwijsbegeerte samen onder de noemer van de verhouding van christendom, cultuur en filosofie. Dit profiel is ook voor aanstaande predikanten zeer relevant, omdat de communicatie van het evangelie ook plaatsvindt in de wisselwerking tussen religie en cultuur.

Bronnen van de islam

De faculteit investeert in het historische onderzoek naar de bronnen van de islam. Daartoe is per 1 sept 2011 de jonge Franse wetenschapper mevr. dr. Anne-Sylvie Boisliveau (1977) aangesteld. Zij gaat de Koran bestuderen en onderzoekt de opkomst van de islam in de vroege, formatieve fase en de verhouding van deze jonge islam ten opzichte van joodse, christelijke en antieke bronnen. Na een periode als post-doc onderzoeker bereidt dr. Boisliveau zich voor op het hoogleraarschap in de oorsprong van de islam.

Laatst gewijzigd:31 mei 2016 14:43

Meer nieuws

 • 18 juni 2019

  God ervaren in een vreemd land

  Op donderdag 27 juni 2019 verdedigt Victor Counted zijn proefschrift Experiencing God in a Foreign Land, waarin hij heeft onderzocht wat de psychologische effecten zijn van van zowel religieuze als plaatservaringen in migratie-, jeugd- en gezondheidscontexten...

 • 13 juni 2019

  Luisa Lesage Gárriga promoveert op analyse van Plutarchus

  Op 20 juni 2019 zal Luisa Lesage Gárriga haar proefschrift getiteld De facie quae in orbe lunae apparet: Textual edition with commentary verdedigen om de PhD-graad in Griekse Filologie te krijgen aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap...

 • 11 juni 2019

  Groningen hart van discussie over religieus erfgoed in een divers Europa

  Dankzij een conferentie georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, de Europese organisatie Future for Religious Heritage, het International Network for Interreligious Research...