Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Higher education policies and funding mechanisms. Towards effective mechanisms for financing higher education in Ghana based on international experiences

07 juli 2011

Promotie: dhr. E. Newman, 16.15 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Proefschrift: Higher education policies and funding mechanisms. Towards effective mechanisms for financing higher education in Ghana based on international experiences

Promotor(s): prof.dr. W.H.A. Hofman, prof.dr. C.W.A.M. van Paridon

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Begrotingssysteem voor het hoger onderwijs in Ghana doorgelicht

Promovendus Newman onderzocht hoe de regering van Ghana, door te leren van de internationale goede praktijken, haar begrotingssysteem voor het hoger onderwijs kan verbeteren om de prestaties in het hoger onderwijs op een hoger plan te brengen.

Financieringsmechanismen worden gebruikt om overheidsmiddelen toe te kennen aan instellingen voor hoger onderwijs voor het realiseren van zowel overheidsdoelen als institutionele doelen. De ontwikkeling van financieringsmechanismen zou voorafgegaan moeten worden door de ontwikkeling van openbare beleidsdoelen voor het hoger onderwijs. Financieringsmechanismen worden dus gebruikt als beleidsinstrumenten voor het geven van financiële prikkels om het bereiken van beleidsdoelen voor het hoger onderwijs te bevorderen.

Door middel van een casestudy en landenvergelijkende methoden evalueerde Newman de financieringsmechanismen van vijf landen (Engeland, Zuid-Afrika, de VS (Tennessee), Australië en Nederland). Deze evaluatie vormde de basis voor de ontwikkeling van nieuwe modellen voor de financiering van het hoger onderwijs in Ghana. Tevens zijn primaire gegevens verzameld onder belangrijke beleidsbepalers in het hoger onderwijs in Ghana.

Voor het toekennen van overheidsmiddelen in het hoger onderwijs beveelt Newman het volgende aan: een basistoelagesysteem, toelagesysteem op basis van organisatiefactoren, systeem met geoormerkte toelagen, financieringssysteem op basis van prestatie en een onderzoekstoelagesysteem.

Newman concludeert: een staat zou helder richting moeten geven wat betreft de doelen die hij zijn instellingen wil laten nastreven. Vervolgens zou de staat financieringsmechanismen moeten ontwikkelen om de beleidsdoelen en prestatiedoelen voor het hoger onderwijs te bekrachtigen. Bovendien moeten coördinerende organen van het hoger onderwijs er voor zorgen dat de instellingen ten behoeve van hun autonomie zelf kunnen beslissen over de interne besteding van overheidsmiddelen. Ten slotte zou er een ex post-evaluatie moeten worden uitgevoerd om de prestaties van de instellingen ten opzichte van de gezamenlijke doelen voor het hoger onderwijs te beoordelen.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws