Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen in de voorhoede bij energie-onderzoek

GESP-symposium: The Challenge of Energy Transition
05 juli 2011

Een overgang naar duurzame energie kan alleen plaatsvinden als de hele energieketen een verandering ondergaat, van productie tot consumptie. Daarvoor is expertise vereist die én breed én diepgaand is. Dat is het uitgangspunt van het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP) dat op donderdag 7 juli  van start gaat met een symposium over Energy Transition.

‘We presenteren een onderzoeksprogramma dat onze deskundigen voor een speciaal soort uitdaging stelt,’ zegt GESP-voorzitter prof.dr. Harro Meijer. ‘In het onderzoek naar Energy Transition moeten we namelijk met heel veel rekening houden: het gaat om wetenschappelijke én sociale discussies, om ontwikkelingen die heel specifiek, maar ook wereldwijd kunnen zijn.’

Energie Transitie

De overgang naar een nieuwe energieproductie en –gebruik zal ingrijpen op tal van aspecten van het leven. Daarom moeten we ons inspannen om er zelf vorm aan te geven, beklemtoont Meijer. Gelukkig is dat ook mogelijk. ‘Tijdens het symposium gaan we laten zien dat we over de hele breedte uitstekende expertise in huis hebben; van material science en natuurkunde tot energie-wetgeving, economie en omgevingspsychologie.’

Energie is een van de topsectoren in het wetenschapsbeleid en Groningen is stevig op weg om een koppositie in te nemen in het onderzoek en onderwijs op dit gebied. Volgens Bert Wiersema, directeur GESP, zijn er veel kansen voor Groningen: ‘Bij de universiteit hebben we toponderzoekers en uitstekend expertise over de hele breedte van de energieketen. Dat is een hele sterke combinatie, die het mogelijk maakt om bij te dragen aan de energievraagstukken van de toekomst en aan de Energy Academy.’

Het symposium draagt de titel ‘The Challenge of Energy Transition: Insights from Energy and Sustainability Research at the University of Groningen’. De bijeenkomst start om 13.00 uur in Het Paleis, Boterdiep 111, Groningen.

Aan GESP zijn drie onderzoeksinstituten verbonden.

 • Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), wetenschappelijk directeur prof.dr. Harro Meijer (voorzitter van GESP),
 • Groningen Centre of Energy Law (GCEL), wetenschappelijk directeur prof. mr. dr. Martha Roggenkamp,
 • Energy and Sustainability Centre (ESC), wetenschappelijk directeur prof. dr. Bert Scholtens.

Noot voor de pers

Meer informatie:

Programma
13.00 Opening
Prof.dr. Harro Meijer, voorzitter GESP, 'The mission of GESP'
Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, 'Energy and Sustainability Research at the University of Groningen'
13.30 Prof.dr. Harro Meijer, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 'Energy Transition'
14.00 Prof.dr. Kees Hummelen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 'Solar Energy and Transition'
Prof.dr. Sytze Brandenburg, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 'Nuclear Energy and Transition'
15.15 Prof.mr.dr. Martha Roggenkamp, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 'Law and Transition'
15.45 Prof.dr. Bert Scholtens, Faculteit Economie en Bedrijskunde, 'Economic Drivers of Energy Transition'
16.15 Prof.dr. Linda Steg, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 'Sustainable Energy Systems: a Psychological Perspective'

GESP sets knowledge in motion
GESP enhances research on energy and sustainability at the University of Groningen by setting knowledge in motion. GESP makes knowledge travel to partners outside the University, across fields and disciplines within the University, and from basic research to applied contexts in public and commercial settings. GESP also ensures movement between research and teaching by engaging students in its activities.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 15 november 2018

  Column Fokko Oldenhuis in De Riepe: 'De jacht op de student'

  In Nederland wordt een universiteit of hbo-instelling door de overheid per student betaald. Hoe meer studenten zich aanmelden des te groter het bedrag dat je als instelling van de overheid elk jaar ontvangt. De directies van een drietal Nederlandse...

 • 14 november 2018

  De lift tussen leven en dood

  De celmembraan is de grens van het leven. Dit dunne vettige omhulsel houdt de inhoud van de cel bij elkaar. De transporteiwitten in die membraan zijn van levensbelang. Ze zorgen voor contact en uitwisseling met de buitenwereld. RUG-hoogleraar biochemie...