Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Werkbezoek oud-minister Van der Hoeven aan Rijksuniversiteit Groningen

22 juni 2011

Oud-minister Maria van der Hoeven bracht woensdag een werkbezoek aan de RUG. De aankomend directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) sprak op uitnodiging van GasTerra over de toekomst van onderwijs en onderzoek op het gebied van energie. Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit, gaf tijdens de bijeenkomst een uitgebreide toelichting op de noordelijke ambitie om een Energy Academy op te richten.

Maria van der Hoeven
Maria van der Hoeven

Met de nieuwe Energy Academy willen het bedrijfsleven, het mbo, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen bijdragen aan een innovatieve, duurzame en economisch succesvolle sector. Poppema: ‘Het doel van de Energy Academy is om mensen op te leiden voor alle energieactiviteiten in het Noorden. Het is daarbij van groot belang om samen met onze partners het totale onderwijsaanbod bij de Academy te betrekken: van (v)mbo tot hbo, universitair en postacademisch onderwijs.’

Wetenschappelijke excellentie

Op dit moment biedt de RUG bij verschillende faculteiten opleidingsprogramma’s op het gebied van energie. Poppema: ‘Dat doen we bij natuur- en scheikunde, bij rechten en bij economie en bedrijfskunde. Daarnaast is er één masteropleiding ‘Energy and Sustainability’. Wat ontbreekt is een bachelor ‘Energy’. Die bachelor moet er komen om studenten voor te bereiden op een carrière in energieonderwijs en -onderzoek. Maar het is niet eenvoudig om dat te organiseren.’ De voorzitter van het CvB benadrukte het belang van wetenschappelijke excellentie. ‘Dat is van groot belang voor het verkrijgen van financiering én voor het aantrekken van internationale toponderzoekers.’

Uitdaging

Van der Hoeven gaf Poppema in haar toespraak een duidelijke boodschap mee: ‘Het is erg belangrijk om het excellente onderzoek en de excellente kennis te laten doorsijpelen naar onderliggende lagen. Zorg dat er daadwerkelijk iets met die kennis gebeurt. Daar ligt volgens mij uw grootste uitdaging. De vertaling van wetenschappelijke kennis naar het beroepsonderwijs is een bepalende succesfactor.’

Maria van der Hoeven

RUG Discovery

Van der Hoeven toonde zich enthousiast over de RUG Discovery Truck, die werd gepresenteerd door drs. Theo Jurriëns. In samenwerking met GasTerra ondergaat de Discovery binnenkort een metamorfose, waarbij energie het centrale thema van de truck zal worden. Zo komen op het dak van de Discovery zonnepanelen en een uitschuifbare windmolen voor demonstratiedoeleinden.

Van der Hoeven: ‘Ik ben er een groot voorstander van om in te zetten op de onderbouw. Het is heel belangrijk om de fascinatie van pubers handen en voeten te geven en hen op een leuke manier in aanraking te laten komen met exacte wetenschap.’

Meer informatie

Eerder verschenen persbericht: Energy Academy wil toonaangevend zijn

Eerder verschenen persbericht Discovery Truck: GasTerra en RUG samen in onderwijs

Laatst gewijzigd:27 augustus 2021 08:51

Meer nieuws

 • 16 maart 2023

  Jacquelien Scherpen wint Prins Friso Ingenieursprijs 2023

  Jacquelien Scherpen, Director of Engineering aan de Faculty of Science and Engineering (RUG), is door de vakjury uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar 2023. Zij ontving de Prins Friso Ingenieursprijs 2023 gisteren, 15 maart, in bijzijn van prinses...

 • 16 maart 2023

  Ben Feringa awarded Honorary Doctorate from Bratislava University

  On March 15, 2023, the Slovak University of Technology in Bratislava awarded the title of "Doctor honoris causa" to Nobel laureate Ben Feringa from the Stratingh Institute for Chemistry (University of Groningen).

 • 10 maart 2023

  ENW-M-subsidie voor Andreas Milias-Argeitis

  Prof. Andreas Milias-Argeitis van het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB, Rijksuniversiteit Groningen) heeft een Open Competitie ENW-M-subsidie ontvangen van de NWO ter waarde van EUR 350.000. De subsidie is voor zijn...