Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Energy Academy wil toonaangevend in Europa zijn

18 januari 2011

Vandaag, 18 januari 2010, biedt Gertjan Lankhorst, CEO van Gasterra, aan premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek in Groningen een uitgewerkt plan aan voor een gezamenlijke Energy Academy. Aan Rutte wordt gevraagd om van het Noorden een Topgebied Energie te maken zoals in het Regeerakkoord bedoeld. Om de ambities te realiseren zal gedurende een periode van tien jaar een bedrag van tien miljoen per jaar nodig zijn voor investeringen in toponderzoekers en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek.

Energie is in het Noorden al lange tijd een economisch speerpunt. Momenteel komt 35 procent van de Nederlandse energieproductie uit Noord-Nederland. Met de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven zal een groot deel van de elektriciteit van Nederland in Groningen worden opgewekt. Op energiegebied vinden in het Noorden nu investeringen plaats met een totale waarde van 23 miljard euro.

Het bedrijfsleven, het MBO, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen stevig bijdragen aan een innovatieve, duurzame en economisch succesvolle sector. Het al aanwezige hoogwaardige onderwijs en onderzoek rond deze energie-hotspot wordt gebundeld en uitgebreid. Dit moet leiden tot enkele honderden studenten en 800 extra arbeidsplaatsen de komende tien jaar in de Noordelijke regio.

Aanleiding tot dit opzienbarende plan is een oproep van Gertjan Lankhorst afgelopen oktober waarin hij wees op het gebruik van energie in de wereld. Dat gebruik zal in 2050 tweemaal zo groot zijn als in 2010. Om dat te realiseren zal men duurzaam en innovatief te werk moeten gaan. Slimme infrastructuur, gasrotondes, betrouwbare en betaalbare energie en behalen van klimaatdoelen gaan hand in hand.
 
Noord-Nederland kent een lange traditie van energiewinning. Het is een sterke economische sector met veel bedrijven en toeleveranciers. In de Stichting Energy Valley werken alle partijen samen om het Topgebied Energie in Noord-Nederland te versterken.

Met het nieuwe plan wordt het energieonderzoek uit Groningen internationaal onderscheidend. De kennisinstituten zullen de internationale concurrentiepositie van Nederland versterken en een grote bijdrage leveren aan Nederlandse en Europese energie- en klimaatdoelstellingen.

In de Energy Academy zijn onderzoek, opleidingen en valorisaties op het gebied van fossiele en duurzame energie gebundeld. Zo ontstaat een groter volume aan hoogwaardige kennisontwikkeling resulterend in innovaties, octrooien en nieuwe bedrijven.

Het onderzoeksgebied zal zowel fundamenteel en strategisch als toegepast onderzoek omvatten, en het hele terrein van fossiele en duurzame energie en toepassingen in industriële processen bestrijken. Nieuw is de combinatie van natuurwetenschappelijke en technische expertise met die uit de sociaal-wetenschappelijke en juridische hoek.

De opleidingen zullen een groot aanbod aan hoogwaardige kenniswerkers leveren die beschikken over innovatieve vakmanschap. In Groningen zal hoogwaardig energie-onderwijs ontstaan in de hele keten MBO, HBO, academisch en postacademisch onderwijs met meer dan honderd afgestudeerden op HO-niveau per jaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.