Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek Sociologie naar integratie jongeren in Arnhem succesvol afgerond

11 oktober 2010
Onderzoek vanuit sociologie draagt bij aan de succesvolle afronding van het project "Integratie en Sociale Weerbaarheid in Buurten" in Arnhem.
Op woensdag 6 oktober jl. zijn in Arnhem de resultaten gepresenteerd van een vierjarig onderzoek over "Integratie en Sociale Weerbaarheid in Buurten". Dit onderzoek was in belangrijke mate mede-gefinancierd door het Gemeenschappelijk Overleg van Woningbouwcorporaties Arnhem (GOW) en het werd uitgevoerd in de vorm van zes promotie-onderzoeken vanuit verschillende disciplines aan de RuG.
Het deelproject vanuit sociologie was gericht op etnische integratie onder jongeren en het werd uitgevoerd door ICS-promovendus Tobias Stark onder leiding van projectleider prof.dr. Andreas Flache. Het eindrapport werd gepresenteerd op een symposium geleid door dagvoorzitter prof. Jacques Wallage. Er waren ca. 140 deelnemers, onder wie veel professionals en beleidsmakers vanuit Arnhem, maar ook van diverse ministeries en andere instellingen.
Laatst gewijzigd:19 februari 2018 16:41

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...