Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Het Instituut voor Christelijke Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt Erepenning 2010 Stichting Oude Groninger Kerken

08 september 2010
dr. Justin Kroesen en de heer Gert van den Bremen
dr. Justin Kroesen en de heer Gert van den Bremen

Het Instituut voor Christelijke Cultureel Erfgoed dat verbonden is aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, krijgt dit jaar de Erepenning van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De Erepenning werd op woensdag 8 september tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Zittingszaal van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te Groningen door de heer Gert van den Bremen, voorzitter van de SOGK, uitgereikt aan de coördinator van het instituut, dr. Justin Kroesen.  

Met de uitreiking van de Erepenning toont de SOGK haar grote waardering voor de bijdrage van het Instituut aan het versterken van de kennis over en het wekken van belangstelling voor het religieuze erfgoed van Nederland, in het bijzonder van de provincie Groningen. Voor de toekenning heeft meegespeeld dat het Instituut, in de persoon van Regnerus Steensma, veertig jaar geleden aan de wieg van de SOGK heeft gestaan en dat die band tot op de dag vandaag voor de stichting als zeer hecht en waardevol wordt ervaren. Maar ook het digitaliseren van de fotocollectie als belangrijke informatiebron voor kerkbehoud en het verheugende feit dat het Instituut zich in de komende jaren zal beijveren om samen met de SOGK een expertisecentrum op te zetten, hebben mede de keuze bepaald.  

Erepenning

De SOGK reikt iedere twee jaar de Erepenning uit aan een persoon of een instelling die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor cultuur en cultuurbehoud in de provincie Groningen en in het bijzonder voor het kerkelijk erfgoed. Aan de Erepenning is een geldbedrag van € 7.500,- verbonden. De ontvanger van het bedrag zoekt in samenwerking met de stichting een passende bestemming ervoor. Het facultair Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed is de negende ontvanger van de Erepenning. De SOGK heeft de Erepenning voor het eerst uitgereikt bij haar 25-jarig bestaan in 1994. 

Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed

Het onderzoek van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (ICCE) van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap richt zich op de christelijke eredienst, in het bijzonder in zijn muzikale, ruimtelijke en beeldende verschijningsvormen. Het onderzoek naar de eredienst zelf is momenteel vooral gericht op de laatmiddeleeuwse liturgische praktijk en op de tradities binnen het Nederlandse protestantisme. Daarbij wordt aandacht geschonken aan historische, theologische en praktische aspecten. Het onderzoek op het gebied van kerkzang en kerkmuziek richt zich in het bijzonder op het Nederlandse kerklied sinds de Reformatie. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de documentatie van liedteksten, muziekdragers, (muziek)boeken en -tijdschriften. Het onderzoek van de afdeling kerkbouw en kerkinrichting richt zich op vragen rondom de bouw, de inrichting en het gebruik van kerkgebouwen. Bijzondere aandachtspunten betreffen de liturgische inrichting van middeleeuwse kerkgebouwen, het protestantse kerkinterieur, de herinrichting van kerken en de verhouding tussen kerk en beeldende kunst.

Stichting Oude Groninger Kerken
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:21

Meer nieuws