Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Albert Verheij benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht

25 augustus 2010

Dr. Albert Verheij is per 1 augustus 2010 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel Privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht bestrijkt een breed terrein, betreffende contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, vertegenwoordiging, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming. Dit terrein wordt aan de RUG traditioneel grensoverschrijdend benaderd.

Albert J. Verheij (Den Haag, 1972) studeerde in 1996 af aan de Vrije Universiteit in de richtingen privaatrecht en staats- en bestuursrecht. In 2002 promoveerde hij cum laude op het proefschrift ’Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting van de persoon’, waarvoor hij de Premium Erasmianum ontving. Van 2004-2006 was Verheij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Sinds 2006 was hij onder meer honorair universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, advocaat op de afdeling litigation bij het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe en research fellow bij het onderzoeksinstituut Intervict aan de Universiteit van Tilburg.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:21

Meer nieuws