Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De rol van gas in een duurzame energiehuishouding

29 juni 2010

Oratie: dhr. prof.dr. F.A. de Bruijn, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: De rol van gas in een duurzame energiehuishouding

Leeropdracht: Gasconversietechnologie

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

De Nederlandse energiehuishouding is voor een groot gedeelte gebaseerd op aardgas, mede dankzij de eigen gasvoorraden. Aardgas is de dominante brandstof voor de elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving en energie-intensieve industrie. Tegelijkertijd is het aandeel duurzame energie op het totale Nederlandse energieverbruik één van de laagste van Europa.

Voor het drastisch verminderen van de CO2 uitstoot en het onafhankelijk worden van fossiele bronnen is zowel behoefte aan een versnelling van de energietransitie als aan een blauwdruk voor de toekomstige duurzame energievoorziening. In deze blauwdruk zou de gasinfrastructuur een centrale rol moeten krijgen. Zowel voor de balancering van vraag en aanbod van elektriciteit, als voor het voorzien in de energie- en grondstofbehoefte van de industrie, de transportsector en de gebouwde omgeving, zal gas een dominante rol spelen. Dit gas dient wel in toenemende mate vergroend te worden, anders komt de duurzame energiehuishouding niet dichterbij.

Een zeer groot geïnstalleerd vermogen van wind- en zonne-energie zou in een derde van de huidige Nederlandse energiebehoefte kunnen voorzien. Voor het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare bronnen zou vooral op biomassa-importen gesteund moeten worden.

CO2 afvang en opslag is waarschijnlijk een onmisbare optie bij de drastische reductie van CO2. Een flexibele gasinfrastructuur kan een cruciale rol spelen in de verduurzaming van onze energiehuishouding, zodat ook bij tegenvallende snelheid van de implementatie van hernieuwbare energie toch de reductiedoelstellingen haalbaar blijven. Een flexibele gasinfrastructuur zou opgebouwd kunnen worden uit een substructuur voor distributie van aardgas vermengd met een groeiend aandeel groen gas, een substructuur voor waterstof en mogelijk een substructuur voor synthesegas.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws