Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Boekpresentatie The Altar and its Environment

21 mei 2010
TheAltaranditsEnvironment
Op vrijdag 21 mei wordt gepresenteerd

The Altar and its Environment, 1150-1400, red. Justin Kroesen (Theologie, RUG) en Victor M. Schmidt (Kunstgeschiedenis, UU) bij Brepols te Turnhout in de reeks Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages .

De bundel bevat veertien kunsthistorische en liturgiehistorische bijdragen over altaren, hun decoratie en functionele en ruimtelijke context in Europa, meer bepaald in Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Cyprus.

De presentatie vindt vanaf 15 uur plaats in de foyer van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

De beide redacteuren geven een toelichting op de bundel en het thema, Hugo van der Velden (Harvard) en Jeroen Stumpel (UU) leveren commentaar.

Na afloop een borrel.

Zie ook

de infopagina van de UU

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20

Meer nieuws