Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Protestantse Theologische Universiteit keert terug naar Groningen

01 april 2010

De Protestantse Theologische Universiteit verhuist naar de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De huidige drie vestigingen in Utrecht, Kampen en Leiden worden gesloten. Dit heeft het bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit vandaag bekend gemaakt.

De Protestantse Theologische Universiteit verzorgt de opleiding tot predikant en geestelijk verzorger binnen de Protestantse Kerk Nederland. De opleiding maakte vanaf de oprichting in 1614 tot 1999 deel uit van de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Groningse Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap reageert verheugd op de beslissing van de Protestantse Theologische Universiteit om terug te keren naar de Rijksuniversiteit Groningen. 'Keuze voor de locaties Groningen en VU Amsterdam is heel sterk', aldus de decaan prof.dr. G.H. van Kooten. 'Beide faculteiten zijn zelfstandig, en hebben ten opzichte van elkaar een geheel eigen profiel. De VU is sterk protestants en interreligieus. De RUG is wetenschappelijk voortreffelijk, zowel in onderzoek als in onderwijs, en richt zich met haar profiel Religie & Cultuur sterk op de bestudering van de culturele inbedding van religie, zowel in heden als verleden, zowel theologisch als godsdienstwetenschappelijk.'

Beide profielen, dat van de Rijksuniversiteit Groningen en van de VU, bieden een brede keus voor de studenten van de Protestantse Theologische Universiteit. Van Kooten ziet uitstekende mogelijkheden voor inbedding en samenwerking. 'Beide instellingen kunnen elkaar hierdoor nog verder versterken.'

In de media
NRC 02-04-2010 Kerkopleiding naar Groningen en VU
Trouw 03-04-2010 PKN beperkt aantal opleidingen
Nederlands Dagblad 01-04-2010 PKN-opleiding naar Groningen en Amsterdam
Reformatorisch Dagblad 09-04-2010 Stoelendans in Theologenland
Reformatorisch Dagblad 02-04-2010 Een 1 aprilgrap die waar is waar
Reformatorisch Dagblad 02-04-2010 PThU wil naar Amsterdam en Groningen
Kerknieuws 01-04-2010 PThU naar Amsterdam en Groningen
Oog Actueel 01-04-2010 Theologische Universiteit naar Groningen
RTV Noord 01-04-2010 Protestantse Theologische Universiteit terug in Groningen
RKK 02-04-2010 Opleidingen PKN naar Amsterdam en Groningen
Laatst gewijzigd:14 december 2018 15:28

Meer nieuws