Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Dr. Jan Luth en het oude orgel van de Nicolaikerk

17 november 2009
Robbertsen & Luth, foto: Elly Kooiman
Robbertsen & Luth, foto: Elly Kooiman

Het oorspronkelijke orgel van de Utrechtse Nicolaikerk is het oudste orgel van ons land. Het werd in 1479 gebouwd door Peter Gerritsz. In 1886 kreeg de Nicolaikerk een nieuw orgel. Het oude werd overgebracht naar het Rijksmuseum, waar het tot 1940 – zij het niet bespeelbaar – heeft gehangen. Bij de ontruiming van het museum wegens de dreigende oorlog werd het gedemonteerd en opgeslagen, waarna de kas in 1952 in bruikleen werd gegeven aan de Koorkerk in Middelburg. Inmiddels ijvert de Stichting Peter Gerritsz orgel voor de hereniging van kas en binnenwerk in de kerk waarvoor het orgel ooit werd gebouwd.

In ruim 15 jaar onderzoek naar het Nicolai-orgel vergaarde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een schat aan kennis over deze oude klankbron. Deel 10 in de serie Nederlandse Orgelmonografieën presenteert de eerste resultaten van dit onderzoek. Het boek bevat onder andere hoofdstukken over de geschiedenis van het gebouw en over de rol van het orgel in de laatmiddeleeuwse liturgie.

Op 5 november overhandigde Dr.J.R. Luth, voorzitter van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieen, het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koningin van Utrecht de heer R.C. Robbertsen. De titel van het boek is Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht. Kroongetuige van de Nederlandse muziekgeschiedenis.

Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht
Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht. Kroongetuige van de Nederlandse muziekgeschiedenis

Onder redactie van Henk Verhoef
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers
geïllustreerd in kleur en zwart-wit
genaaid gebonden met stofomslag
ISBN 978.90.5730.576.4
prijs € 34,95
296 pagina's

Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:09

Meer nieuws