Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Dr. Jan Luth en het oude orgel van de Nicolaikerk

17 november 2009
Robbertsen & Luth, foto: Elly Kooiman
Robbertsen & Luth, foto: Elly Kooiman

Het oorspronkelijke orgel van de Utrechtse Nicolaikerk is het oudste orgel van ons land. Het werd in 1479 gebouwd door Peter Gerritsz. In 1886 kreeg de Nicolaikerk een nieuw orgel. Het oude werd overgebracht naar het Rijksmuseum, waar het tot 1940 – zij het niet bespeelbaar – heeft gehangen. Bij de ontruiming van het museum wegens de dreigende oorlog werd het gedemonteerd en opgeslagen, waarna de kas in 1952 in bruikleen werd gegeven aan de Koorkerk in Middelburg. Inmiddels ijvert de Stichting Peter Gerritsz orgel voor de hereniging van kas en binnenwerk in de kerk waarvoor het orgel ooit werd gebouwd.

In ruim 15 jaar onderzoek naar het Nicolai-orgel vergaarde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een schat aan kennis over deze oude klankbron. Deel 10 in de serie Nederlandse Orgelmonografieën presenteert de eerste resultaten van dit onderzoek. Het boek bevat onder andere hoofdstukken over de geschiedenis van het gebouw en over de rol van het orgel in de laatmiddeleeuwse liturgie.

Op 5 november overhandigde Dr.J.R. Luth, voorzitter van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieen, het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koningin van Utrecht de heer R.C. Robbertsen. De titel van het boek is Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht. Kroongetuige van de Nederlandse muziekgeschiedenis.

Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht
Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht. Kroongetuige van de Nederlandse muziekgeschiedenis

Onder redactie van Henk Verhoef
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers
geïllustreerd in kleur en zwart-wit
genaaid gebonden met stofomslag
ISBN 978.90.5730.576.4
prijs € 34,95
296 pagina's

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 18 juni 2019

  God ervaren in een vreemd land

  Op donderdag 27 juni 2019 verdedigt Victor Counted zijn proefschrift Experiencing God in a Foreign Land, waarin hij heeft onderzocht wat de psychologische effecten zijn van van zowel religieuze als plaatservaringen in migratie-, jeugd- en gezondheidscontexten...

 • 13 juni 2019

  Luisa Lesage Gárriga promoveert op analyse van Plutarchus

  Op 20 juni 2019 zal Luisa Lesage Gárriga haar proefschrift getiteld De facie quae in orbe lunae apparet: Textual edition with commentary verdedigen om de PhD-graad in Griekse Filologie te krijgen aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap...

 • 11 juni 2019

  Groningen hart van discussie over religieus erfgoed in een divers Europa

  Dankzij een conferentie georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, de Europese organisatie Future for Religious Heritage, het International Network for Interreligious Research...