Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Twaalf Veni's voor de RUG

03 november 2009

Twaalf onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar. De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievTwaalf Veni's voor de RUGormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt.

De nieuwe Groningse Veni's zijn:

Bij Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:

Qumran en de oorlog tegen Rome
Dr. M. (Mladen) Popović (m) 04-03-1977, RUG/Qumran Instituut - Joodse oudheid
Tussen 66-70 na Christus voerden verschillende Joodse groepen in Judea oorlog tegen Rome. Ideologische motieven waren een belangrijke factor. De Dode Zeerollen uit Qumran maken het voor het eerst mogelijk om de denkbeelden van een concrete Joodse groep te onderzoeken.

Bij de overige faculteiten:

Renine en remodeling
Dr. R.A. (Rudolf) de Boer (m) 12-11-1972, Gouda, RUG/UMCG - Cardiologie
In respons op bijvoorbeeld hoge bloeddruk ondergaat het hart schadelijke veranderingen die we remodeling noemen. In dit onderzoek wordt de bijdrage van het hormoon renine aan remodeling verder uitgewerkt. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden van hartfalen.


Eigen afweer tegen kanker opstarten
Dr. E. (Edwin) Bremer (m) 21-07-1978, Wouterswoude, UMCG - vakgroep Chirurgie/Chirurgisch Onderzoekslaboratorium
Het immuunsysteem heeft moeite met het opstarten van een afweerreactie tegen kankercellen. In dit onderzoek worden kankercellen daarom gericht voorzien van een laagje 'opvallende make-up' dat het afweerproces beter opstart. Mogelijk kan het immuunsysteem daarna kankercellen beter vernietigen.


Biologisch geïnspireerde informatiearchitectuur voor robots
Dr. M. (Ming) Cao (m) 10-03-1977, RUG - Industrial Technology and Management
Inzicht in het gedrag van groepen dieren inspireert tot nieuwe ontwerpen van robotteams. Door te kijken hoe dieren hun gedrag afstemmen op hun soortgenoten zal het project methodologieën opleveren om onder robots effectief informatie te verspreiden en te verwerken zonder dat er een algeheel coördinerend systeem nodig is.


Hoe missend DNA ziekte veroorzaakt
Dr. L. (Lude) Franke (m) 14-01-1980, Oldenzaal, UMCG - Genetica
Het is nu duidelijk dat mensen soms stukken DNA volledig missen. Hoe kan dit? En wanneer leidt dit tot ziekte? Dit onderzoek gaat na of immuunziekten (zoals reuma en suikerziekte) worden veroorzaakt door de afwezigheid van zulk DNA.


Systems genetics: from genotype to phenotype
Dr. J. (Jingyuan) Fu (v) 20-10-1972, Xiangtan (China), UMCG - Genetica
Genetics analysis on multiple molecular levels can provide evidence for the circuit from genotype (DNA variation) to phenotype (observable traits). The researcher will perform this study in the plant model organism Arabidopsis and construct molecular networks.

 
Who makes understanding others possible?
Dr. V. (Valeria) Gazzola (v) 19-01-1977, Parma (Italië), UMCG - Neuroscience
We understand actions of others by recalling our own, but actions also involve sensations. This research will investigate the causal role of our own sensations and their relationship with our own actions in 'reading' the behaviour of others.

 
Hoe vormen zich nieuwe diersoorten?

Dr. M.E. (Martine) Maan (v) 28-05-1974, Breda, RUG - Biologie
In het Oost-Afrikaanse Victoriameer zijn in korte tijd honderden soorten felgekleurde visjes ontstaan. Dit onderzoek analyseert de rol van visuele communicatie daarbij: troebel water leidt tot aangepaste vissenogen, met mogelijk grote gevolgen voor kleurwaarneming en partnerkeuze.

 
Met stamcellen het falende hart te hulp
Dr. P. (Peter) van der Meer (m) 16-07-1977, Sneek, UMCG - Cardiologie
Hartfalen gaat gepaard met een hoge sterfte. De onderzoekers gaan analyseren of met specifieke stamcellen het hart kan worden gerepareerd om de hartfunctie te herstellen. Tevens richten zij zich op het identificeren van nieuwe stamcellen die hiervoor gebruikt kunnen worden.


Stemming in een sociaal-biologisch jasje
Dr. M. (Marije) aan het Rot (v) 30-05-1977, Geldrop, RUG - Psychologie
Hoe mensen zich voelen wordt door de hersenen geregeld. Maar stemming wordt ook door andere mensen beïnvloed. Dit onderzoek bij mensen gevoelig voor depressie kijkt naar de interactie tussen biologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan stemming.

 
How to reproduce without males
Dr. T. (Tanja) Schwander (v) 03-07-1978, Brugg (Zwitzerland), RUG - Ecology and Evolution
Most species comprise males and females but some have found ways to persist without mating and the production of males. This research project aims to find the genes underlying such asexual reproduction and characterize differences between sexual and all-female organisms.

 
Een positief gevecht tegen onrecht
Dr. M. (Martijn) van Zomeren (m) 22-03-1979, Linschoten, RUG - Sociale Psychologie
Mensen denken vaak dat collectieve acties tegen onrecht in de samenleving (bijv. demonstraties) gemotiveerd worden door negatieve onderbuikgevoelens. Dit onderzoek gaat systematisch testen of positieve emoties niet veel belangrijker zijn omdat deze emoties hoop, optimisme, en weerbaarheid opbouwen.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:16

Meer nieuws