Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Groninger leerstoel voor ‘Geloofstwijfels’

30 oktober 2009
Wouter Slob

Per 1 november a.s. wordt Dr. W.H. Slob, systematisch theoloog en filosoof en predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Zuidlaren, aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel “Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur”. Deze leerstoel is gevestigd aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en ingesteld om reflectie te bieden op de geloofspraktijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Studenten Theologie kunnen in Groningen daarmee in een vroeg stadium kennismaken met de Protestantse Theologie.

Het opmerkelijke is dat het initiatief tot oprichting van de leerstoel is genomen door de kerkelijke regio om de uitwisseling tussen kerk en regio nader vorm te geven. Voor de theologiebeoefening in Groningen is steeds de aandacht voor de kerkelijke praktijk en de culturele context geweest. De initiatiefnemers van de bijzondere leerstoel – predikanten, classisbestuurders en synodeafgevaardigden uit het Noorden – vertrouwen dat dat specifiek Groningse geluid weer gehoord zal worden en dat de steunfunctie van de faculteit voor de kerk met nieuwe inspiratie hervat kan worden.

Dr. Wouter Slob promoveerde (cum laude) in 2002 op een proefschrift over theologische overtuigingskracht in een postmoderne setting. Dit proefschrift, met een zowel systematisch theologische als filosofische scopus, plaatst hem in het veld van de theologie. Zijn belangstelling gaat speciaal uit naar hermeneutische vragen in een tijd waarin wetenschappelijk en religieus spreken iedere vanzelfsprekendheid verloren heeft. Dr. Slob heeft verschillende artikelen, zowel in de wetenschappelijk als in de kerkelijke pers, op zijn naam staan. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de predikantenbeweging “Op Goed Gerucht” binnen de Protestantse Kerk en hij is voorzitter van het Groninger Theologisch Werkgezelschap.

In zijn functie wil Dr. Slob aan de faculteit werken aan een project rond “twijfel”. Twijfel is een fenomeen dat het geloof van veel mensen mede bepaalt. Predikanten hebben in hun pastorale praktijk veel met vragen rond twijfel te maken. Vaak wordt twijfel negatief geduid: het is gebrek aan vertrouwen waarmee een mens de eerste stap doet op de weg van het ongeloof. Slob wil twijfel juist positief duiden: het is een niet weten dat voor een mens juist aanzet tot geloven kan zijn. Vanuit deze insteek wil hij “twijfel” zowel systematisch als pastoraal uitwerken.

Meer informatie:  

namens de Stichting

Ds. R.P. Oosterdijk

Da Costalaan 29

9752 EP Haren

tel: 050-5340998 

 

Gegevens over de hoogleraar:

Dr. W.H. (Wouter) Slob

Het Oelbred 7

9472 WK Zuidlaren

tel: 050-4095020

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 21 april 2021

  Code van de Dode Zeerollen gekraakt

  De Dode Zeerollen, die zo’n zeventig jaar geleden werden ontdekt, bevatten de oudste manuscripten van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) en van andere, tot dan toe onbekende Joodse teksten. RUG-onderzoekers hebben via een combinatie van...

 • 09 maart 2021

  Religieus erfgoed: oude cultuur in hedendaagse gemeenschappen

  Veel mensen hebben niet zo’n duidelijk idee van het belang van religieus erfgoed. Student-assistenten Kjelda Glimmerveen en Loïs Bakker leggen het uit. Ze zijn ervan overtuigd dat ook jongeren erfgoed interessant kunnen vinden, als je ze het maar...

 • 04 februari 2021

  Hanneke Muthert benoemd tot adjunct-hoogleraar Godsdienstpsychologie

  Met ingang van 1 februari 2021 bekleedt dr. Hanneke Muthert als adjunct-hoogleraar de leerstoel Godsdienstpsychologie met speciale aandacht voor Geestelijke Verzorging en Welzijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de...