Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Afscheid Cossee | Benoeming De Baar

14 oktober 2009
Mirjam de Baar

Met ingang van 1 oktober 2009 is mevrouw dr. M.P.A. de Baar benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de Zwinglibond in de geschiedenis en de beginselen van het unitarisme aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgt daarmee prof.dr. E.H. Cossee op.

Op 2 oktober 2009 heeft prof.dr. Eric Cossee formeel afscheid genomen. Ter gelegenheid daarvan vond er een minisymposium op de Groningse faculteit plaats onder de titel 'Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme'. Sprekers waren prof.dr. Arie L. Molendijk (over Johannes Lindebooms Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme) en prof.dr. Th. Marius van Leeuwen (over Nieuwegracht 27 te Utrecht).Aansluitend op het minisymposium hield prof.dr. Eric Cossee zijn afscheidscollege onder de titel Willem Muurling (1805-1882), een Groninger wordt modern.

Na afloop van zijn afscheidscollege kreeg de scheidende hoogleraar een 'Festschrift' aangeboden, getiteld Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Hierin zijn veertien bijdragen van collega’s en vrienden van Cossee opgenomen (waaronder de lezingen die Molendijk en Van Leeuwen tijdens het minisymposium hielden). In Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme gaat het om de vraag naar die plekken in het collectieve geheugen van de protestantse vrijzinnigen die als ‘plaatsen van herinnering’ zijn aan te merken: de plekken waaraan de vrijzinnige herinnering zich gehecht heeft. Dat is actueel, zeker nu h et Nederlandse vrijzinnig protestantisme in zijn institutionele en organisatorische vorm nauwelijks meer zichtbaar is. De bundel schenkt aandacht aan concrete plekken waaraan een collectieve herinnering vastzit en waarmee vrijzinnigen zich kunnen identificeren, maar ook aan symbolische plaatsen in de geest, in de vorm van een begrip (bijv. tolerantie) of een persoon (bijv. Coornhert), met wie de vrijzinnigen zich van oudsher verbonden hebben gevoeld.  


Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme :

Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme

opstellen aangeboden aan prof.dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar

Geïllustreerd, 200 pp.
Redactie: Mirjam de Baar en Mathilde van Dijk
Uitgever: Uitgeverij Verloren, Hilversum
ISBN: 978-90-8704-138-0

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. De verkoopprijs is 19 euro

Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:09

Meer nieuws