Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Essent wind energy

07 September 2009

Essent owns a large number of windturbines around the Eemshaven. These turbines have a capacity of 3 MegaWatt each

 

beheert een groot aantal windmolens rond de Eemshaven. Deze molens hebben een capaciteit van 3 megawatt per stuk en hebben een as-hoogte van 100 meter met een rotor van 82 meter. Op een voorlichtingsmiddag gaf Essent met behulp van onze 3D presentatie een toelichting op nieuwe plannen voor de bouw van twee reuzemolens met een hoogte van 135 meter en een rotor van 126 meter. Deze molens kunnen ieder 6 megawatt leveren.

eeee
u
u
Last modified:02 October 2015 10.24 p.m.
View this page in: Nederlands

More news