Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koninklijke Onderscheiding voor Ed Noort

12 juni 2009

Op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen ontving prof.dr. Ed Noort donderdag 11 juni 2009 een Koninklijke Onderscheiding. De onderscheiding werd uitgereikt na afloop van zijn afscheidscollege getiteld ‘Over schepping gesproken’. Noort is sinds 1993 aan de RUG werkzaam als hoogleraar Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en de intertestamentaire letterkunde. Hij is één van de meest gezaghebbende oudtestamentici in de wereld. Noort is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Ed Noort (Haarlem, 1944) is één van de meest prominente vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse traditie in de wetenschappelijke bestudering van het Oude Testament en wordt algemeen gezien als de kenner bij uitstek van het bijbelboek Jozua. Opgeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteiten van Kampen en Göttingen en als hoogleraar werkzaam geweest aan de Universiteiten van Kampen en Hamburg is Noort als geen ander thuis op het snijvlak van de Duitse en de Nederlandse godsdienstwetenschap.

Op basis van zijn interdisciplinaire studie van het boek Jozua is hem gevraagd dit bijbelboek te becommentariëren in de gerenommeerde reeks 'Biblischer Kommentar'. Met de 21 voorstudies die hiervoor de basis vormen en met een groot aantal voortreffelijke artikelen over andere oudtestamentische geschriften heeft hij zich onbetwist bewezen als één van ’s werelds allerbeste kenners van het Oude Testament.

Het wetenschappelijke werk van Noort is met vier monografieën en meer dan honderd wetenschappelijke artikelen zeer omvangrijk. Gezien de zeer hoge kwaliteit van zijn bijdragen is het geen wonder dat hij in 1998 tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd benoemd, een gasthoogleraarschap aan Princeton University aangeboden heeft gekregen (1998), sinds 2003 research fellow is van het Center of Theological Inquiry in Princeton en sinds 2006 honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch.

Op grond van zijn mondiale bekendheid benoemde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen hem per 1 mei 2008 tot Foreign Secretary, een bijzonder eervolle functie die hem tevens lid maakt van het dagelijks bestuur van de Akademie. Door zijn internationale gezag is hij er in geslaagd om in 2004 de internationale conferentie van de Amerikaanse Society of Biblical Literature naar Groningen te halen. Een zo mogelijk nog grotere internationale erkenning van zijn wetenschappelijke status is zijn benoeming tot president van het Colloquium Biblicum Lovaniensis voor het jaar 2010 door de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique Louvain, een conferentie die alle oudtestamentici van de wereld samenbrengt en waarvan men slechts één maal president kan zijn.

Noort mag zich dan op magistrale wijze hebben ingezet voor de wetenschap, hij is ook predikant van de Protestantse Kerk in Nederland gebleven. Sinds 1997 is hij verbonden aan de protestantse gemeente Hoogezand-Sappemeer. In die hoedanigheid zet hij zich tevens in voor de postacademische nascholing van noordelijke predikanten. Hierdoor wordt de regionale inbedding van de Rijksuniversiteit Groningen versterkt en ontstaat een belangrijke wisselwerking tussen universiteit en doelgroepen in de samenleving.

Daarnaast toont Noort tegelijk een buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk engagement, door zich na de omwenteling in 1989 in te zetten voor de ontwikkeling van de godsdienstwetenschap aan Oost- en Midden-Europese universiteiten.

Met zijn enthousiasme en tomeloze inzet vervult hij een uitzonderlijke voorbeeldfunctie binnen en buiten de universitaire gemeenschap.

 

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. 050-363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

 

 

 
Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:15

Meer nieuws