Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Afscheid Ed Noort: Thuisgekomen in Groningen

Koert van Bekkum © Nederlands Dagblad
13 juni 2009
prof.dr. E. Noort

Donderdag nam Ed Noort (1944) afscheid als hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dertig jaar lang maakte de wetenschapper Nederlandse en Duitse studenten vertrouwd met de klassieke historisch-kritische Bijbeluitleg en de daardoor opgeroepen theologische vragen. Vijf jaar geleden vocht hij met succes voor het voortbestaan van de theologische faculteit in Groningen. En sinds 2008 behartigt hij in het buitenland de belangen van Nederlandse wetenschappelijke organisaties namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:08

Meer nieuws