Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

De lange schaduw van Calvijn

26 april 2009

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Johannes Calvijn op 10 juni 1509 in het Noord-Franse Noyon werd geboren. Tijdens zijn leven brak overal in Europa de Reformatie door en Calvijn zou daaraan een fundamentele bijdrage leveren.

In de stad Genève, waar hij in 1564 is overleden, gaf hij aan de reformatie een geheel eigen gezicht. Hij gaf aan zijn kerken een duidelijke eigen organisatiestructuur waardoor ze zich konden afschermen van de bemoeizucht van de vorsten.

Het gereformeerde protestantisme van Calvijn was anders, strijdbaarder dan het lutherse protestantisme of het anglicisme. Het calvinisme vond een snelle verspreiding in Europa en vervolgens in Noord-Amerika.

In de Nederlanden werd de Tachtigjarige Oorlog mede uitgevochten om de vrijheid van religie. Het waren de strijdbare calvinisten die in de Nederlanden deze strijd in hun voordeel wisten te beslissen.

De gereformeerde kerk werd de bevoorrechte kerk en de calvinisten wisten een stevig stempel op de Nederlandse cultuur te drukken.

Nog altijd wordt de Nederlandse identiteit vlotjes gekoppeld aan het calvinisme.

Tijdens een studiemiddag - nota bene op zondag en in een dorpskerk - zal een aantal sprekers ingaan op de beeldvorming rond Calvijn en het calvinisme, in het bijzonder met betrekking tot Nederland. De middag kent een veelzijdig programma: kerkhistorische en godsdienstsociologische voordrachten met orgelspel omlijst; ernstig en sober, maar ook onderhoudend.

Kortom, voorbij Calvijn.

 

Sprekers:

Mirjam van Veen: wetenschappelijk medewerker, VU Amsterdam

‘Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het calvinisme in de Lage Landen’

 

Yme Kuiper: bijzonder hoogleraar religieuze en historische antropologie, RUG

‘De calvinist werd kapitalist? Het gedachtenexperiment van Max Weber’

 

Piet Visser: hoogleraar geschiedenis van het doperdom, VU (Faculteit Godgeleerdheid & Doopsgezind Seminarium)

‘Lippenhúster lêbbigens: de calvinistische ketterfobie voor menniste misbaksels in de Gouden Eeuw’

 

Rimmer Mulder: hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

‘Hoe komen we ooit van calvijn af?’

 

Gastheer en gespreksleider:  ds. Reinder Reitsma

Orgelspel: Broer de Witte, met een programma uit de vroegreformatorische tijd.

Entree: € 10, k aarten zijn te koop via de mail: info.tille@selexyz.nl

Wanneer: zondag 26 april 2009, van 14.00-17.00 uur

Locatie: Agneskerk te Goutum

 

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

 

 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws