Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Arie Molendijk hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte

18 maart 2009
Arie Molendijk
Arie L. Molendijk is per 1 maart 2009 benoemd tot parttime hoogleraar van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Hij bekleedt de leerstoel Godsdienstwijsbegeerte, die is ingesteld om het onderzoeksterrein ‘Zingeving, traditie en verandering’ te versterken. Molendijk zal zich vooral richten op de plaats en de publieke rol van religie in de hedendaagse wereld. Sinds 1999 is hij tevens hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Prof.dr. Arie L. Molendijk (1957) studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 in de theologie aan dezelfde universiteit.
Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:07

Meer nieuws