Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoeksproject Martini-ziekenhuis en Geestelijke Verzorging

10 februari 2009

'Op 1 febr. is een gezamenlijk onderzoeksproject van onze faculteit (Geestelijke Verzorging) en het Martini-ziekenhuis van start gegaan, dat door het VSB Fonds gesubsidieerd wordt.

Doel van het project is een nieuw model van Geestelijke Verzorging te ontwerpen dat aansluit bij de zorgvisie van het Martiniziekenhuis en de huidige ontwikkelingen in de zorg (zoals extramuralisering), en waarbij de mogelijkheden van zingevingondersteunende ruimte in de nieuwbouw van het ziekenhuis worden benut.  

Voor dit onderzoek is een tijdelijke onderzoeksmedewerker aangetrokken,  drs. M. Jutte.

Verder zijn de geestelijke verzorgers van het Martini-ziekenhuis en van onze faculteit, drs. J. Holsappel-Brons en prof. dr. T.H. Zock betrokken bij het project.'

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:15

Meer nieuws