Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoeksproject Martini-ziekenhuis en Geestelijke Verzorging

10 februari 2009

'Op 1 febr. is een gezamenlijk onderzoeksproject van onze faculteit (Geestelijke Verzorging) en het Martini-ziekenhuis van start gegaan, dat door het VSB Fonds gesubsidieerd wordt.

Doel van het project is een nieuw model van Geestelijke Verzorging te ontwerpen dat aansluit bij de zorgvisie van het Martiniziekenhuis en de huidige ontwikkelingen in de zorg (zoals extramuralisering), en waarbij de mogelijkheden van zingevingondersteunende ruimte in de nieuwbouw van het ziekenhuis worden benut.  

Voor dit onderzoek is een tijdelijke onderzoeksmedewerker aangetrokken,  drs. M. Jutte.

Verder zijn de geestelijke verzorgers van het Martini-ziekenhuis en van onze faculteit, drs. J. Holsappel-Brons en prof. dr. T.H. Zock betrokken bij het project.'

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws

 • 21 april 2021

  Code van de Dode Zeerollen gekraakt

  De Dode Zeerollen, die zo’n zeventig jaar geleden werden ontdekt, bevatten de oudste manuscripten van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) en van andere, tot dan toe onbekende Joodse teksten. RUG-onderzoekers hebben via een combinatie van...

 • 09 maart 2021

  Religieus erfgoed: oude cultuur in hedendaagse gemeenschappen

  Veel mensen hebben niet zo’n duidelijk idee van het belang van religieus erfgoed. Student-assistenten Kjelda Glimmerveen en Loïs Bakker leggen het uit. Ze zijn ervan overtuigd dat ook jongeren erfgoed interessant kunnen vinden, als je ze het maar...

 • 04 februari 2021

  Hanneke Muthert benoemd tot adjunct-hoogleraar Godsdienstpsychologie

  Met ingang van 1 februari 2021 bekleedt dr. Hanneke Muthert als adjunct-hoogleraar de leerstoel Godsdienstpsychologie met speciale aandacht voor Geestelijke Verzorging en Welzijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de...