Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

'University of Groningen Endowed Chairs' programma start met benoeming religiewetenschapper Kocku von Stuckrad

25 februari 2009

Om haar reputatie als uitstekende onderzoeksinstelling verder uit te bouwen start de Rijksuniversiteit Groningen een ambitieus investeringsprogramma, het University of Groningen Endowed Chairs programma. Dit project is een impulsinvestering van circa twintig miljoen euro, waarbij internationaal vooraanstaande wetenschappers worden aangetrokken om aan de Rijksuniversiteit Groningen te komen werken.

De vakgebieden waarin deze wetenschappers werken zijn verdeeld over de verschillende faculteiten en departementen. Voor alle te benoemen wetenschappers geldt dat zij naast hun eigen onderzoek een spilfunctie vervullen bij het integreren, coördineren en uitbouwen van bestaande onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Ook de samenwerking in internationale netwerken en het aantrekken van internationale studenten staan hoog op de agenda.

De eerste benoeming in het kader van het University of Groningen Endowed Chairs programma is nu een feit. Per 1 september 2009 zal Kocku von Stuckrad als hoogleraar Religiewetenschap de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap gaan versterken.

Europese religiegeschiedenis

Von Stuckrad (1966) is een specialist op het gebied van de Europese religiegeschiedenis, de geschiedenis van de astrologie, evenals van de samenhang tussen natuurfilosofie, natuurwetenschap, esoterie en religie. Ook houdt hij zich bezig met theorie en methode van de bestudering van religie. Hij heeft zeven monografieën op zijn naam staan (in vier talen vertaald) en heeft tientallen artikelen gepubliceerd in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. Tevens is hij redacteur van verschillende wetenschappelijke boekenseries en de Journal of Religion in Europe.

Von Stuckrad is actief in veel internationale onderzoeksverbanden en spant zich in voor het verder uitbouwen van religiewetenschap op topniveau. Hij bekleedt organisatorische posities binnen de American Academy of Religion, is secretaris van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap en wordt in 2009 voorzitter van de International Society for the Study of Religion, Nature, and Culture.

Verwevenheid

Von Stuckrad: ‘Religie kun je niet geïsoleerd bestuderen. Wat wij “religie” noemen is een discursieve gebeurtenis waarbij natuurwetenschap, wijsbegeerte, taal, politiek, recht, kunst, economie en andere culturele factoren nauw met elkaar verweven zijn’. Von Stuckrad is daarom ook vooral geïnteresseerd in de overgangen tussen de systemen, in de transfers tussen religieuze tradities, evenals in de belangrijke functie van alternatieven bij de formering van religieuze identiteit.

Deze vraagstellingen sluiten nauw aan bij de onderzoeksprojecten die aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap gevestigd zijn. Von Stuckrad wil de bijzondere Groningse combinatie van methodologische reflectie en gedegen historisch onderzoek voortzetten en tegelijkertijd een onderzoekszwaartepunt op de “transformatie van het religieuze veld sinds 1750” leggen. In dit kader focust hij zijn eigen onderzoek op de discursieve transfers tussen religie aan de ene kant en natuurwetenschap en natuurfilosofie aan de andere kant.

Aanvullende investeringen

De instelling van de nieuwe leerstoel als deel van het project brengt ook ruimte met zich mee voor aanvullende investeringen: een nieuwe, vaste universitair docent Religiesociologie, een post-doc voor drie jaar, evenals twee promovendi maken deel uit van de impulsinvestering en versterken het team van Von Stuckrad. Tevens komen er extra middelen vrij voor de opbouw van een facultair onderzoekscolloquium gewijd aan een gezamenlijk, faculteitsbreed thema: twee keer per jaar worden internationaal vooraanstaande wetenschappers uitgenodigd om een lezing te houden en om een masterclass voor promovendi en studenten uit de onderzoeksmaster te verzorgen.

‘Voor de faculteit betekent het University of Groningen Endowed Chairs programma juist nu een enorme kans’, zegt decaan Geurt Henk van Kooten. ‘De opkomst van radicale religieuze bewegingen in de tweede helft van de twintigste eeuw, de debatten omtrent secularisering en “ontsecularisering”, evenals het vraagstuk van migratie en multiculturalisme, hebben “religie” terug op de Nederlandse maatschappelijke en politieke agenda gebracht. Er is een grote maatschappelijke behoefte aan deskundigheid op het terrein van religie.’

Noot voor de pers

Meer informatie:
- Dr. Kocku von Stuckrad, tel: +31-23-5332938, e-mail kvonstuckrad gmail.com
- Prof.dr. G.H. van Kooten (decaan Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap), tel. +31 (0) 50 363 5584 (werk), e-mail g.h.van.kooten rug.nl

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:15

Meer nieuws