Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kies voor kwaliteit: Groningse opleidingen Theologie en Godsdienstwetenschap wederom de beste van Nederland!

Volgens Keuzegids Hoger Onderwijs 2009
09 december 2008

In de zojuist verschenen Keuzegids Hoger Onderwijs 2009 nemen de opleidingen Theologie en Godsdienstwetenschap van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste plaats in binnen het aanbod van de Nederlandse WO-opleidingen op het gebied van de theologie en religie. Hiermee behoren de facultaire opleidingen kwalitatief bezien tot de 15 beste universitaire studies van het land.

Volgens de Keuzegids zijn de docenten in Groningen zeer deskundig. De studenten prijzen ook de kritische houding die zij tijdens de studie aanleren. De samenhang van het onderwijsprogramma en het onderwijsmateriaal worden als goed beoordeeld. Wat verder voor de Groningse faculteit pleit, zijn de prettige onderwijsruimtes. Ook de experts hebben een goed oordeel over Groningen geveld.

De faculteit continueert met deze score haar eerste plaats binnen de Nederlandse WO-opleidingen voor religie en theologie.

Keuzegids 2009
Keuzegids 2009
Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:10

Meer nieuws