Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Religie als cultuur

04 december 2008
Foto: Jan Venhuis
Foto: Jan Venhuis
UK 14 | 04 december 2008 | Jaargang 38

Laatst hoorde ik een hoogleraar, die net als ik een universiteitsbrede vergadering bijwoonde, de volgende uitspraak doen: ‘We zijn nu toe aan het agendapunt over de ICT, dus hoeft Van Kooten van theologie even niks te zeggen.’

Zo’n uitspraak fascineert mij, want dan blijkt dat die hoogleraar geen juist beeld heeft van wat er aan onze faculteit gebeurt. Ik weet ook dat hij in dat opzicht niet de enige is.

Als decaan behoort het tot mijn taak uit te dragen waarmee wij ons aan de faculteit bezighouden. Dat is zeker van belang als je weet dat de tendens aan andere universiteiten is om faculteiten als theologie en wijsbegeerte op te laten gaan in grote faculteiten voor geesteswetenschappen.

Gelukkig hebbenwij net van het College van Bestuurgehoord dat onze faculteit blijftbestaan. Onder meer omdat onsonderwijs en onderzoek altijd de top van de ranglijsten aanvoeren.

Sinds 1 september zijn wij de enige zelfstandige theologische faculteit aan een openbare universiteit.

Wellicht snapt u nu waarom de beeldvorming van onze faculteit mij meer dan gemiddeld interesseert. Anders dan de bovengenoemde hoogleraar suggereerde, doen wij namelijk heel veel met ICT. Op allerlei vlakken. Zo maken we gebruik van enorme databases waarin alle Griekse teksten zijn opgeslagen. En de ICT heeft een enorme rol bij het bestuderen en ontsluiten van nieuwe vondsten van klassieke teksten en van teksten van grote religieuze tradities.

Er bestaan meer vooroordelen over onze faculteit. Dat je bijvoorbeeld gelovig moet zijn om hier te studeren en dat je dan leert preken. Op zich kan dat, maar dat is geen voorwaarde. Positiever is dat veel mensen onze faculteit associëren met een debat zoals dat nu over de islam wordt gevoerd, of met zeer opvallende ontdekkingen, zoals de Dode Zeerollen.

We zijn nu bezig om de zichtbaarheid van onze specialismen en thema’s te vergroten. Zo kan iedereen straks op de website lezen dat de bestudering van religie een up-todate wetenschap is en dat we ons hier in Groningen richten op de verhouding van de religie met de omringende cultuur. Want religie en cultuur hangen met elkaar samen en kennis daarover is nodig om onszelf, elkaar en ons verleden te kunnen blijven begrijpen. En het moet gezegd, daar gebruiken we de modernste methoden en technieken voor.

Geurt Henk van Kooten
Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:09

Meer nieuws