Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

19-11-2008 | Alumna nieuwe voorzitter Oecumenische Vrouwensynode

19 november 2008

Jasja Nottelman nieuwe voorzitter

Jasja (drs A.) Nottelman is op 30 oktober Annego Hogebrink opgevolgd als voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode.

Nottelman (38) is studentenpastor in de EUG Oecumenische Studentengemeente te Utrecht en academiepastor aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Ze is ook lid van de synode van de PKN (Protestantse Kerken in Nederland).

Annego Hogebrink was tien jaar lang voorzitter en heeft de Oecumenische Vrouwensynode geleid na de overgang van een gesubsidieerde naar een vrijwilligersorganisatie.  

De Oecumenische Vrouwensynode (OVS) is het platform van de vrouw en geloofbeweging. Vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving, streeft de OVS naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. De OVS organiseert elke vijf jaar een vrouwensynode en tussendoor synodedagen. De OVS werkt samen met ondermeer moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en het Landelijk Oecumenisch Platform.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:15

Meer nieuws