Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Schurende rechtsordes; Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden

Gepubliceerd in oktober 2008
23 oktober 2008
Het boek is de neerslag van onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verricht door een uitgebreid onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen. Het wordt uitgegeven door Europa Law Publishing. Redactie: H.E. Bröring, D. Kochenov, H.G. Hoogers en J.H. Jans.
Laatst gewijzigd:07 april 2021 16:34

Meer nieuws