Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Afscheid hoogleraar Godsdienstpsychologie Patrick Vandermeersch

26 september 2008
Patrick Vandermeersch

Wat heeft een godsdienstpsycholoog te vertellen over de toekomst van religie? Op vrijdag 26 september 2008 zal Patrick Vandermeersch als hoogleraar Godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen licht werpen op deze vraag in zijn afscheidsrede ‘Onder theologen. Godsdienstwetenschappers, fundamentele atheïsten en de toekomst van de religie’. De rede vindt om 16.00 uur precies plaats in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen. Voorafgaand aan de rede organiseert de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een internationaal symposium van 13.00-15.30 uur. Belangstellenden zijn bij zowel afscheidsrede als symposium van harte welkom.

Patrick Vandermeersch is geboren in Brugge. Hij studeerde in Leuven zowel filosofie als theologie, promoveerde in de filosofie en kreeg een psychoanalytische opleiding in de Belgische School voor Psychoanalyse. Ook is hij tot priester gewijd. Na wetenschappelijk medewerker te zijn geweest aan de universiteit in Tilburg en Leuven, werd hij in 1992 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn aandacht als godsdienstpsycholoog is vooral uitgegaan naar de te onderscheiden psychologische dynamieken die verschillende vormen van geloven ondersteunen, alsook naar lichamelijke ervaringen en rituelen die met christelijke lijdensspiritualiteit verbonden zijn.

Symposium:

Ter gelegenheid van het afscheid is er een symposium georganiseerd door de basiseenheid Godsdienstfilosofie & Godsdienstpsychologie getiteld ‘Onder godsdienstpsychologen, lacanianen en hermeneuten’. Drie toonaangevende sprekers, nl. Andreas Mauz (Universität Zürich), Paul Moyaert (Kathololieke Universiteit Leuven) en Vassilis Saroglou (Université Catholique de Louvain), zullen met elk een verschillende theoretische achtergrond die Patrick Vandermeersch’s diverse wetenschappelijke interesses weerspiegelt, een lezing gaan geven.

Noot voor de pers:

-Meer informatie: e-mail drs. E. Bosgraaf, tel. 050-3635585

Poster
Patrick Vandermeersch
Patrick Vandermeersch
Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:00

Meer nieuws