Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie: Interdependentie en internationale handel: een input-output analyse

03 juni 2008
Prof. Erik Dietzenbacher
Prof. Erik Dietzenbacher

Datum en tijd: 10 juni 2008, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 

Prof.dr. Erik Dietzenbacher, hoogleraar Interindustry Economics bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, bespreekt in zijn oratie twee studies die de effecten van de globalisering beschrijven: handel in water in Andalusië en handel in CO2 in India.

Kenmerkend voor het vakgebied interindustry economics is dat de economie wordt opgesplitst in honderden bedrijfstakken en dat productie wordt gekarakteriseerd door interdependenties, ofwel wederzijdse afhankelijkheden tussen bedrijfstakken. Een belangrijk gevolg van globalisering is dat zulke interdependenties niet ophouden bij de landsgrenzen.

‘Waterexport’ vanuit het droge Andalusië

Dietzenbacher bespreekt in zijn oratie een studie over handel in water in Andalusië. Hoewel één van de droogste regio’s in Europa, blijkt Andalusië erg veel water te exporteren, bijvoorbeeld via de uitvoer van voedingsmiddelen. Voor de productie daarvan zijn landbouwgoederen nodig die op een zeer waterintensieve manier worden geproduceerd. Voor 1 euro sinaasappelen in de winkel blijkt 3000 liter nodig te zijn geweest. In de aangehaalde studie wordt becijferd dat het stopzetten van een klein deel van de exporten leidt tot een aanzienlijke besparing in het totale waterverbruik, hetgeen de problemen ten gevolge van watertekorten zou oplossen.

India geen ‘pollution haven’

De andere studie die Dietzenbacher behandelt onderzoekt de handel in CO2 in India. Veel milieu-economen zijn van mening dat rijke landen er voor kiezen om productie die leidt tot veel uitstoot in toenemende mate over te laten aan ontwikkelingslanden, de zogenaamde ‘pollution havens’, die de goederen vervolgens exporteren naar de rijke landen. In ruil daarvoor importeren de ontwikkelingslanden goederen die op ‘schone’ wijze worden geproduceerd in rijke landen. Verrassend is dat de berekeningen in deze studie uitwijzen dat India niet zo’n toevluchtsoord voor vervuilende productie is. De uitvoer van India blijkt ongeveer twee keer zo schoon als de invoer.

Onderzoekscentrum input-outputanalyse

De RUG biedt onderdak aan een van de vooraanstaande onderzoekscentra in de wereld op het gebied van de input-outputanalyse (de methode die vaak wordt toegepast in de interindustry economics). Onlangs heeft de Europese Commissie positief geoordeeld over een subsidieaanvraag voor een internationaal samenwerkingsproject dat tot doel heeft een mega-database te construeren waar allerlei nieuwe input-output studies mee verricht kunnen worden.

 

Voor meer informatie: prof.dr. H.W.A. Dietzenbacher

Zie ook: 22-05-07 Erik Dietzenbacher hoogleraar Interindustry Economics

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...