Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Erik Dietzenbacher benoemd tot hoogleraar Interindustry Economics

22 mei 2007
Prof. Dietzenbacher
Prof. Dietzenbacher

Dr. Erik Dietzenbacher van de vakgroep International Economics and Business is benoemd op de leerstoel Interindustry Economics. Het uitgangspunt binnen dit vakgebied is dat geen enkele bedrijfstak in de huidige open economieën op zichzelf staat. Met zijn analyses vond Dietzenbacher onder meer een belangrijke oorzaak van het watertekort in Zuid-Spanje.

“In een productieproces is er altijd sprake van wederzijdse afhankelijkheid” , zegt de hoogleraar, “daarnaast zijn er relaties met partijen die buiten het productieproces staan, zoals consumenten, investeerders en overheden, maar ook de leveranciers van arbeid en kapitaal, en de natuur, die allerlei grond- en brandstoffen levert en afvalproducten opneemt.” Input-output analyses zijn de basis van veel onderzoek op dit vakgebied. Dietzenbacher: “Vooral op het terrein van energie- en milieu-economie zijn er talloze onderzoeksmogelijkheden met enorme databases met gegevens over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot per land, bedrijfstak of regio.”

Ontwikkelingslanden

De hoogleraar toonde onlangs in een input-outputstudie het ongelijk aan van de theorie dat rijke landen de meest vervuilende productie zouden overlaten aan ontwikkelingslanden, om zelf aan de Kyoto-normen te kunnen voldoen en deze producten daarna te importeren. “In India blijkt het omgekeerde het geval”, aldus Dietzenbacher, “We hebben berekend dat dit land juist ‘schone’ goederen produceert en exporteert naar rijke landen. Dat is in strijd met de traditionele ‘pollution haven’-theorie.”

Oorzaak watertekort

In een andere studie ontdekte Dietzenbacher dat de oorzaak van het watertekort in de droge Spaanse provincie Andalusië de export van water is. “Het gaat hierbij om ‘virtueel water’”, zegt hij, “Tijdens de productie en het transport van bijvoorbeeld citrusvruchten naar het buitenland wordt er ernorm veel water gebruikt. Eén euro aan citrusvruchten kost 3.000 liter water. We hebben berekend dat ongeveer 20 procent van het water te besparen is door te stoppen met de export van agrarische producten. En de kosten vallen mee: het leidt ‘slechts’ tot een daling van 3 procent in de werkgelegenheid en het inkomensniveau.” Dietzenbachers resultaten zijn inmiddels bekend bij de betreffende overheden.

Onderwijs

Naast onderzoek is onderwijs uiteraard een belangrijke taak voor de hoogleraar. Dietzenbacher geeft momenteel vooral colleges in de opleiding International Economics and Business en de research masteropleiding. "Het belangrijkste dat ik aan studenten wil overbrengen is passie voor het vak en een kritische houding ten opzichte van elke letter die ze lezen en elk woord dat ze van de docent horen."

Curriculum vitae

Erik Dietzenbacher (1958, Brunssum) studeerde econometrie en promoveerde in 1991 in de Economie. Hij is verbonden aan de vakgroep International Economics and Business. Naast zijn hoogleraarschap in Groningen is hij Affiliate Research Professor aan het Regional Economics Applications Laboratory van de University of Illinois in Urbana-Champaign. Verder is hij eindredacteur van Economic Systems Research (het tijdschrift van de International Input-Output Association), co-editor of Estudios de Economía Aplicada, en associate editor van het Journal of Regional Science. Hij is directeur van het onderzoekinstituut International Economics, Business and Management, fellow bij onderzoekschool SOM en het Netherlands Network of Economics (NAKE). Als auteur heeft hij zes boeken geredigeerd en meer dan 50 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. H.W.A. Dietzenbacher, tel. (050)363 38 13, e-mail: h.w.a.dietzenbacher@rug.nl , website: www.rug.nl/economie/faculteit/medewerkers/dietzenbacherhwa

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws